Archiv pro měsíc: Červen 2017

Prázdniny 2017

Školní rok 2016-17 končí v pátek 30. června 2017.
Během prázdnin budou úřední hodiny každé pondělí od 10:00 do 12:00
hodin.
Školní družina bude po celou dobu prázdnin uzavřena.
Školní rok 2017/18 začne v pondělí 4. září 2017.

Velikonoce ve škole

Nadcházející velikonoční svátky si ve středu 25. března připomněli také žáci druhého stupně. Během projektového dne nazvaného Velikonoce si oživili nejen naše české tradice, ale seznámili se i se způsobem oslavy Velikonoc v jiných zemích. Namísto dopoledního vyučování tak pletli pomlázky, barvili vajíčka, zdobili je voskem, vyráběli různé velikonoční dekorace a pekli velikonoční dobroty, mezi nimiž nechyběly anglické bochánky „hot cross buns“ či německá „Osternester“ (jakési věnečky z kynutého těsta s obarveným vajíčkem uprostřed).

Tři hodiny práce pak vystřídala zábava v podobě velikonoční stezky přírodou, na niž se postupně vydávala družstva jednotlivých tříd. Stezka vedla ulicemi Přimdy směrem k mariánské kapličce pod hradem a kolem bývalé školy v přírodě zpět k budově školy základní. Na trase je čekala celkem čtyři zastavení s úkoly: hod kroužkem na cíl, hledání ukrytých vajíček, … Za splnění každého úkolu získávala družstva indicie k vyluštění tajenky. Ta je nakonec dovedla k sladkému pokladu skrytému v ředitelně školy.

Spokojené tváře dětí svědčily o tom, že projektový den se vydařil.

 

Velikonoce

 

Připomínka významných dat

Ve čtvrtek 7. května si žáci 2. stupně připomněli 70. výročí od konce 2. světové války. Nejprve zhlédli film s válečnou tematikou, nechyběly ani krátké dokumenty o konci války na Tachovsku – pochody smrti či bombardování Tachova. O všem, co děti viděly, mohly poté diskutovat se svými vyučujícími, kteří se jim snažili zodpovědět všechny zvídavé dotazy. Následně děti ve skupinkách vytvářely plakáty s informacemi o událostech druhé světové války, které by nikdy neměly být zapomenuty.

V pondělí 11. května si žáci 6. až 9. třídy připomněli Den Evropy, který se slaví 9. května. První dvě hodiny žáci připravovali v osmi družstvech prezentaci vybraného evropského státu na velký papír. V následujících dvou hodinách proběhla soutěž družstev pojmenovaných po osmi evropských zemích. Děti měly za úkol představit zemi, kterou reprezentovaly, a ukázat svou práci za předchozí dvě hodiny, dále musely prokázat a uplatnit všeobecné znalosti o Evropě. Po vědomostní části čekal žáky turnaj v přehazované, kde vyhrálo družstvo 9. třídy reprezentující Španělsko.  To se nakonec umístilo za družstvem Řecka, představovaným dívkami ze 7. třídy.

Úhrada pobytu ve školní družině

Vzhledem ke znění nově přijatého zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) došlo ke změnám v úhradě za pobyt ve školní družině.

Školní družina je nově hrazena na účet základní školy, která stanovuje výši úhrady.

Úhrada činí 70,- Kč měsíčně.

Úhrada za příslušný měsíc je splatná k 25. dni příslušného kalendářního měsíce.

Poplatek lze uhradit v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka základní školy rozhodnutí.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do školní družiny omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.

V případě přerušení provozu školní družiny v měsíci červenci a srpnu se školné neplatí.

Při neuhrazení poplatku v termínu je možno dítě ze školní družiny vyloučit.

V Přimdě, dne 1. 1. 2010                                                       Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy

         

Žákovský triatlon a duatlon

Ve středu 15. června 2016 se uskutečnil žákovský triatlon a duatlon, jehož se zúčastnilo 33 žáků, 10 triatlonistů a 23 duatlonistů. Soutěž již tradičně organizovala základní škola. Závodníky čekalo nejprve 100 metrů plavání, poté 6 km jízda na kole a na závěr zhruba 1 km běh, duatlonisté absolvovali pouze jízdu na kole a běh.

Počasí hrozilo co chvíli spustit na hlavy závodníků proudy vody, nakonec se ale umoudřilo a s pořádnou sprchou vyčkalo až po skončení závodu.

Tři nejlepší soutěžící v každé kategorii si odnesli medaili, diplom a věcnou cenu. Věcné ceny zajistili sponzoři, medaile byly zakoupeny z dotace poskytnuté Plzeňským krajem v rámci projektu Ve zdravém těle zdravý duch. Nejrychlejším triatlonistou byl Jonáš Junek z 9. třídy, mezi duatlonisty dosáhl nejlepšího času Zdeněk Sloup z 8. třídy. Sportovního ducha v sobě nezapřela Nina Kováčiková, která po kolizi na startu cyklistické části upadla a odřela si koleno, přesto vyrazila na trasu a ošetřit se nechala až po doběhnutí do cíle. Velký obdiv sklidila teprve sedmiletá Lucie Burešová, která zvládla absolvovat všechny tři disciplíny náročného závodu a obsadit krásné 2. místo v kategorii mladších žákyň. Stejného úspěchu dosáhl mezi mladšími duatlonisty její spolužák Jan Ryba.

Poděkování patří všem závodníkům, sponzorům i „realizačnímu týmu“.

Přimdský delfín – družstva

Delfn_-_drustva_4Dne 21. června 2016 se naposledy sešli v přimdském bazénu „delfíni“ ze základních škol v  Boru a Přimdě, aby změřili své síly v závodu družstev o pohár provozovatele přimdského bazénu. Družstva tvořili žáci 4. – 9. tříd, vždy jedna dívka a jeden chlapec za každý ročník. Úkolem závodníků bylo uplavat trať 50 m co nejrychleji, výsledky byly bodovány. Nejúspěšnější byli plavci z našeho družstva Přimda „A“, kteří o jediný bod porazili družstvo ZŠ Bor a odnesli si nejen pohár za první místo v soutěži, ale též onen vytoužený putovní pohár provozovatele přimdského bazénu. Na třetím místě skončilo neúplné družstvo Přimda „B“. Nejrychlejšími závodníky byli Marián Jágrik a Michaela Křižková (oba z Boru).

Delfn_-_drustva_1Poděkování patří Plzeňskému kraji a sponzorům za zajištění hodnotných cen pro soutěžící a provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.

Mezinárodní setkání žáků na Přimdě

Mezinárodní setkání žáků na Přimdě

  1. 6. 2017

Poslední mezinárodní setkání žáků zapojených do projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success se uskutečnilo ve dnech 29. května až 2. června 2017 na Přimdě. Projekt je financován z programu Erasmus+ a spolupracují na něm žáci z České republiky, Polska, Itálie, Slovenska a Turecka.

Setkání bylo zahájeno v pondělí 29. května dopoledne ve vestibulu školy, kde přivítala účastníky ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Zazněla rovněž naše projektová hymna a žáci 5. třídy vystoupili s anglickou písní. Poté jsme se vydali na procházku k hradu Přimda, kde naši žáci Natálie Kováčiková a Kristián Halla seznámili své partnery s historií této památky. Na odpoledne byly připraveny rukodělné činnosti, během nichž se děti, rozdělené do šesti mezinárodních skupinek, věnovaly glazování keramiky, pletení košíčků z pedigu, výrobě mýdel, plstění, práci s překližkou aj. Program byl oficiálně ukončen v půl páté odpoledne a poté měly děti možnost odreagovat se při sportu – italská a polská skupina navštívily přimdský bazén, ostatní se věnovali míčovým hrám na školním hřišti.

V úterý jsme se vydali na celodenní výlet za historií. Naším prvním cílem byl Historický park Bärnau-Tachov, kde se děti poutavou formou seznámily s životem ve středověku. Po prohlídce tohoto unikátního musea pod širým nebem se děti dozvěděly více o odívání a stravování našich předků. Mohly si také vyzkoušet spřádání ovčí vlny a barvení látek přírodními barvivy, umlít mouku na žernovu a upéci si chléb.

Druhým místem, jež jsme navštívili, byla jízdárna ve Světcích u Tachova. Přestože byly děti zjevně unavené panujícím vedrem, dokázal je průvodce nebývale zaujmout svým vtipným a neotřelým výkladem.

Ve středu dopoledne si každá z mezinárodních skupinek zvolila jednu z národních pověstí, připravila si scénář scénky a následně ji předvedla ostatním. Poté přišlo na řadu malování na březové placky. Každá skupina měla podle předložených obrázků za úkol namalovat logo projektu a jednu českou, slovenskou, polskou, italskou a tureckou památku.

Odpoledne jsme se vydali do plzeňské zoologické zahrady, kde jsme se díky návštěvě Halštatské vesničky přesunuli ještě hlouběji do historie – do pravěku. Díky paní Elišce Ventrubové a jejím přátelům z občanského sdružení Oživená (pre)historie se děti seznámily s výrobou keramiky bez hrnčířského kruhu, tkaním látek či pravěkou hudbou, vše si mohly také prakticky vyzkoušet, stejně jako lukostřelbu či mletí mouky na trochu jiném žernovu než v Bärnau.

Čtvrteční dopoledne bylo věnováno opětovně rukodělným činnostem a malování – děti dokončovaly své výrobky. Odpoledne jsme využili pozvání manželů Junkových a navštívili jejich farmu, kde jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Po prohlídce farmy se děti v mezinárodních skupinkách vydaly na trasu stopované, kterou si pro své kamarády připravili naši žáci. Na konci hry čekal děti „poklad“. Vyhladovělí hledači pokladu byli odměněni vuřty, které si opekli na ohníčku, což bylo něco naprosto nezvyklého pro partnery z Itálie. Kromě vuřtů si mohli všichni pochutnat i na hovězích hamburgerech, jež jsme nachystali zejména kvůli našim partnerům z Turecka, kteří nesmějí jíst vepřové maso, hamburgerů bylo ale samozřejmě dost pro všechny.

V pátek dopoledne pracovali žáci výjimečně nikoli ve skupinách mezinárodních, nýbrž národních. Jejich úkolem totiž bylo vytvořit plakáty, které by prezentovaly jednotlivé aktivity projektu (školní i mezinárodní). Do této činnosti se zapojili také jejich učitelé. Během slavnostního zakončení setkání představily jednotlivé národní skupiny své plakáty a zhodnotily, co se během projektu naučily. Společný zpěv Písně na rozloučenou setkání oficiálně ukončil.

Slavnostní večeře v Horšovském Týně, kde byli naši partneři ubytováni, znamenala pak definitivní tečku za společně stráveným týdnem. Loučení nebylo lehké a neobešlo se bez slz. Další případné osobní setkání je v nedohlednu, ale již v příštím týdnu se s kamarády sejdeme alespoň prostřednictvím Skype, abychom celé setkání společně zhodnotili.

Poděkování patří všem, již se o úspěšnou organizaci setkání zasloužili – našim žákům, pedagogům i rodičům, kteří nachystali vše potřebné pro dílny ve škole, paním kuchařkám za chutnou stravu, pracovníkům Historického parku Bärnau-Tachov a Pilsenjoy za zajištění programu v Bärnau, členům občanského sdružení Oživená (pre)historie za nezištné zajištění programu v Halštatské vesničce a panu Pavlu Pajerovi, který nám po celou dobu setkání zajišťoval dopravu.