Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ v Přimdě se konal v pátek 5. dubna 2019. Seznam přijatých dětí je v příloze.

 

Mgr. Marcela Husáková

 ředitelka ZŠ Přimda

zápis