Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Projektový den na statku Bernard

Ve čtvrtek 24. října se žáci 8. a 9. třídy vydali na statek Bernard u Sokolova, kde pro ně byly připraveny dva programy – Vodníci versus Vetřelci a Fotomuzeum řemesel.

Po příjezdu na statek nás přivítala paní Dolejší, která byla naší průvodkyní po obou aktivitách. Nejprve seznámila žáky s jejich úkoly v programu Vodníci versus Vetřelci, rozdělila je do skupin a vybavila každou skupinku pracovními listy a potřebnou technikou: zařízeními pro odposlech, čeřeny, lupami, busolami, GPS lokátory a zkumavkami pro odběr vzorků vody z rybníka, řeky a potoka. Poté se děti vydaly na vycházku do okolí statku. Cestou měly za úkol najít invazivní rostliny, poznat předem určené druhy stromů, zaměřit své nálezy pomocí GPS lokátoru či nabrat vzorky vody k pozdějšímu výzkumu. Svá pozorování zapisovali žáci do pracovních listů a po skončení programu ještě vyplnili kvíz, aby si ověřili, co se díky němu naučili.

Po pauze na oběd čekala žáky druhá část programu – Fotomuzeum řemesel. Procházeli postupně jednotlivými expozicemi a dozvěděli se, jak se dříve žilo na statku, jaká řemesla byla běžná na vesnici a některá si mohli i sami vyzkoušet. Odměnou jim byly veselé fotografie – mohli se vyfotografovat s vtipnými „komiksovými“ bublinami.

Oba programy byly zajímavé a díky své interaktivitě pro žáky přitažlivé. Projektový den se vydařil k plné spokojenosti žáků i vyučujících. Poděkování patří paní Vendule Dolejší, která se nám po celý den věnovala a byla nám velmi příjemnou průvodkyní.

Přivítali jsme žáky z okolních škol

V pondělí 21. října si žáci 8. a 9. ročníku připravili několik aktivit pro své mladší kamarády z  mateřských a základních škol na Přimdě, Hošťce a v Rozvadově. Odborné učebny 2. stupně ožily hlasy malých návštěvníků. V učebně přírodopisu si děti ověřily své znalosti z přírody při poznávačce rostlin a zkusily si též vytvořit preparát pro mikroskopování. V učebně fyziky a chemie pro ně byla připravena čtyři stanoviště se zajímavými pokusy. V jazykové učebně si děti zkusily vytvořit na počítači jednoduchý komiks a zahrály si deskovou hru o vodě, kterou naši žáci vytvořili v rámci projektu WATER financovaného z programu Erasmus+. Ve zbylých třech učebnách – informatiky, školní knihovně a dějepisu – zeměpisu si naši návštěvníci vyzkoušeli jednoduché programování – blokové programování na počítačích a tabletech i programování bez počítače, velkému zájmu se těšily robotické včelky. Dvě hodiny utekly neuvěřitelně rychle a malí i velcí si je opravdu užili. Už se těšíme na jaro, kdy nás naši kamarádi z okolních škol a školek opětovně navštíví.

Přátelství bez hranic – návštěva Polska

Ve dnech 14. – 18. října mělo šest žáků 5. třídy možnost navštívit naši partnerskou školu v polském Mielżynu. S touto školou spolupracujeme již pět let v rámci eTwinningu a Erasmu+. Tentokráte se ale naši žáci setkali se svými vrstevníky díky projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.

Program setkání byl opravdu bohatý. Žáci navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází museum prvních Piastovců. Prohlédli si zde rekonstrukce dobových staveb, seznámili se s historií prvních Piastovců a Přemyslovců a z připravených dílů společně postavili základy středověké kaple.

Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva aquaparku Termy Maltańskie, kde si užili tamního vodního světa.

Další historicky zaměřený výlet vedl žáky do Grzybowa, kde stával ve středověku hrad. Prohlédli si hradiště, dozvěděli se něco o jeho historii a o životě ve středověku vůbec. Seznámili se také se středověkým způsobem boje a sami si vyzkoušeli lukostřelbu. Energii mohli vybít při veselých hrách, jakými bylo shazování dřevěných hranolků, „opilý rytíř“, nebo přetahovaná lanem.

Setkání v Mielżynu bylo spojeno také s projektem WATER, na němž spolupracují žáci vyšších ročníků našich škol a jenž je financován z programu Erasmus+. Projektu WATER byly proto věnovány aktivity ve škole v Mielżynu. Žáci pracující na tomto projektu si nachystali ukázku toho, co se během dvouleté spolupráce naučili, a o své nové zkušenosti se podělili jak s mladšími žáky z vlastní školy, tak ze škol ve Witkowu a s naší českou skupinkou. Na celkem šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet pět různých pokusů s vodou a vyzdobit látkové tašky pomocí vosku a barev na textil.

Na setkání v Polsku si děti připravily i krátkou prezentaci, v níž představily samy sebe, naši školu a Českou republiku. Po celou dobu setkání využívali žáci obou škol ke komunikaci své mateřské jazyky – češtinu a polštinu. Uvědomili si, že sice ne všechna slova jsou stejná či podobná, ale že naše jazyky jsou si blízké a že se s kamarády v Polsku dobře dorozumí.

Naši žáci se zúčastnili tří vyučovacích hodin spolu se svými polskými kamarády. Při pracovních činnostech vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty vodní živočichy, při tělocviku si společně s kamarády zahráli několik veselých her a zkusili si také, jak vypadá hodina angličtiny v polské škole.

Poděkování patří všem vyučujícím a žákům školy v Mielżynu, kteří pro nás zajistili opravdu krásný a zajímavý program.

Žákovský triatlon a duatlon

Ve středu 2. října se na Přimdě konal žákovský triatlon a duatlon. Na start závodu se připravilo padesát dětí z Přimdy a Stráže. Devět žáků soutěžilo v triatlonu (plavání 100 m, jízda na kole 6 km a běh 1 km), ostatní zvolili duatlon (soutěžili buď v jízdě na kole a běhu, nebo plavání a běhu).

Počasí závodníkům příliš nepřálo. Krátce po startu cyklistické části závodu se hustě rozpršelo, ale sportovci se nevzdali a až na jednu dívku závod – promočeni na kost – dokončili. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, že překonali sami sebe a závod dokončili, ale samozřejmě také věcné ceny, diplomy a medaile pro nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích.

Poděkování patří všem závodníkům za vytrvalost i jejich vyučujícím, kteří je na závod doprovodili. A samozřejmě také všem pomocníkům, kteří závod organizačně zajistili.