Přátelství bez hranic – návštěva Polska

Ve dnech 14. – 18. října mělo šest žáků 5. třídy možnost navštívit naši partnerskou školu v polském Mielżynu. S touto školou spolupracujeme již pět let v rámci eTwinningu a Erasmu+. Tentokráte se ale naši žáci setkali se svými vrstevníky díky projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.

Program setkání byl opravdu bohatý. Žáci navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází museum prvních Piastovců. Prohlédli si zde rekonstrukce dobových staveb, seznámili se s historií prvních Piastovců a Přemyslovců a z připravených dílů společně postavili základy středověké kaple.

Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva aquaparku Termy Maltańskie, kde si užili tamního vodního světa.

Další historicky zaměřený výlet vedl žáky do Grzybowa, kde stával ve středověku hrad. Prohlédli si hradiště, dozvěděli se něco o jeho historii a o životě ve středověku vůbec. Seznámili se také se středověkým způsobem boje a sami si vyzkoušeli lukostřelbu. Energii mohli vybít při veselých hrách, jakými bylo shazování dřevěných hranolků, „opilý rytíř“, nebo přetahovaná lanem.

Setkání v Mielżynu bylo spojeno také s projektem WATER, na němž spolupracují žáci vyšších ročníků našich škol a jenž je financován z programu Erasmus+. Projektu WATER byly proto věnovány aktivity ve škole v Mielżynu. Žáci pracující na tomto projektu si nachystali ukázku toho, co se během dvouleté spolupráce naučili, a o své nové zkušenosti se podělili jak s mladšími žáky z vlastní školy, tak ze škol ve Witkowu a s naší českou skupinkou. Na celkem šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet pět různých pokusů s vodou a vyzdobit látkové tašky pomocí vosku a barev na textil.

Na setkání v Polsku si děti připravily i krátkou prezentaci, v níž představily samy sebe, naši školu a Českou republiku. Po celou dobu setkání využívali žáci obou škol ke komunikaci své mateřské jazyky – češtinu a polštinu. Uvědomili si, že sice ne všechna slova jsou stejná či podobná, ale že naše jazyky jsou si blízké a že se s kamarády v Polsku dobře dorozumí.

Naši žáci se zúčastnili tří vyučovacích hodin spolu se svými polskými kamarády. Při pracovních činnostech vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty vodní živočichy, při tělocviku si společně s kamarády zahráli několik veselých her a zkusili si také, jak vypadá hodina angličtiny v polské škole.

Poděkování patří všem vyučujícím a žákům školy v Mielżynu, kteří pro nás zajistili opravdu krásný a zajímavý program.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *