Projektový den na statku Bernard

Ve čtvrtek 24. října se žáci 8. a 9. třídy vydali na statek Bernard u Sokolova, kde pro ně byly připraveny dva programy – Vodníci versus Vetřelci a Fotomuzeum řemesel.

Po příjezdu na statek nás přivítala paní Dolejší, která byla naší průvodkyní po obou aktivitách. Nejprve seznámila žáky s jejich úkoly v programu Vodníci versus Vetřelci, rozdělila je do skupin a vybavila každou skupinku pracovními listy a potřebnou technikou: zařízeními pro odposlech, čeřeny, lupami, busolami, GPS lokátory a zkumavkami pro odběr vzorků vody z rybníka, řeky a potoka. Poté se děti vydaly na vycházku do okolí statku. Cestou měly za úkol najít invazivní rostliny, poznat předem určené druhy stromů, zaměřit své nálezy pomocí GPS lokátoru či nabrat vzorky vody k pozdějšímu výzkumu. Svá pozorování zapisovali žáci do pracovních listů a po skončení programu ještě vyplnili kvíz, aby si ověřili, co se díky němu naučili.

Po pauze na oběd čekala žáky druhá část programu – Fotomuzeum řemesel. Procházeli postupně jednotlivými expozicemi a dozvěděli se, jak se dříve žilo na statku, jaká řemesla byla běžná na vesnici a některá si mohli i sami vyzkoušet. Odměnou jim byly veselé fotografie – mohli se vyfotografovat s vtipnými „komiksovými“ bublinami.

Oba programy byly zajímavé a díky své interaktivitě pro žáky přitažlivé. Projektový den se vydařil k plné spokojenosti žáků i vyučujících. Poděkování patří paní Vendule Dolejší, která se nám po celý den věnovala a byla nám velmi příjemnou průvodkyní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *