Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ v Přimdě se bude konat 3. dubna 2020 v době od 1300 do 1700.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhne pouze formální část zápisu.

Podání žádosti (příloha 1 a 2) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě.

Přihlášku k základnímu vzdělávání je možno podat následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (n92mrtx)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsprimda@seznam.cz)
  3. poštou (na adresu školy)
  4. osobní podání (ve stanovené době či po předchozím telefonickém domluvení dne a času – 602838802).

Děti, které měly odklad o jeden rok, musí rodiče k povinné školní docházce opět zapsat.

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka ZŠ Přimda

příloha č. 1

příloha č. 2

Seznam přijatých žáků

oznámení o přijetí