Archiv pro den: 17. 6. 2020

Konec školního roku

Vážení rodiče,

konec letošního školního roku je výjimečný a doufáme, že se již nebude opakovat.

Výjimečným způsobem bude probíhat i předání vysvědčení.

Ti, kteří chodí do školy, dostanou vysvědčení poslední den, kdy budou ve škole  – 6. a 7. třída v pondělí 29. 6. 2020; 1. stupeň, 8. a 9. třída v úterý 30. 6. 2020.

Žák, který nyní nenavštěvuje školu, se musí dostavit do školy v níže uvedených termínech a časech, aby si vyzvedl všechny osobní věci ze třídy, z učebny Vv, uklidil své místo ve třídě, vyklidil skříňku/botník, odevzdal klíč (bude mu vrácena záloha na klíč). Žák též odevzdá učebnici a pracovní sešit z angličtiny a němčiny.  V tuto dobu si také může převzít vysvědčení.

Pokud žák nebude v dalším roce pokračovat ve studiu na ZŠ Přimda, vrátí i všechny učebnice.

 

Vrácení klíčů, úklid věcí atd. bude možné v termínu od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020, a to po předchozí telefonické domluvě s třídním učitelem / třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy – 602 838 802 (je třeba se domluvit alespoň jeden den předem):

1. stupeň – každý den odpoledne od 1200 do 1500

6., 7. třída – v úterý a čtvrtek od 800 do 1500

8. třída – v pondělí a ve středu od 800 do 1500

V pondělí 15. 6. 2020 vydalo MZ Mimořádné opatření, podle něhož si žáci mohou vyzvednout vysvědčení ve škole společně se svými spolužáky. Pokud si Vaše dítě přijde pro vysvědčení osobně, bude nutné, aby předložilo čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.  V poslední den školního roku (29. / 30. června) budou žákům pouze předána vysvědčení. Nebude jim umožněno, aby si zároveň převzali své osobní věci, vyklidili skříňky atd. Této činnosti je vyhrazen výslovně týden od 22. do 26. 6. 2020.

Nevyzvednutá vysvědčení si žáci či zákonní zástupci mohou převzít také v úřední dny během prázdnin (každé pondělí od 800 do 1200), nebo je žáci dostanou 1. září 2020.

Žáci, kteří chodí do školy, vše vyklidí ve dnech, které k tomuto budou určeny.

Učebnice si žáci ponechají přes prázdniny (kromě učebnice a pracovního sešitu z angličtiny a němčiny, které odevzdají ve škole) – v září budeme pokračovat ve výuce učiva, které bylo probíráno v rámci distanční výuky, popř. nebylo probíráno vůbec.