Přimdský delfín – družstva

v

Přimdský delfín – družstva

 1. 4. 2017

Ve středu 29. března 2017 se naposledy sešli v přimdském bazénu žáci ze základních škol v  Boru a Přimdě, aby změřili své síly ve třetím závodu Přimdského delfína, závodu družstev o pohár provozovatele přimdského bazénu. Družstva tvořili žáci 4. – 9. tříd, vždy jedna dívka a jeden chlapec za každý ročník. Úkolem závodníků bylo uplavat volným způsobem trať 50 m, výsledky byly bodovány.

Nejúspěšnější byli plavci z domácího družstva Přimda „A“, kteří si odnesli putovní pohár provozovatele přimdského bazénu. Velké ocenění zasluhují plavci z Boru, kteří se závodu zúčastnili i přes velký handicap. Jejich družstvo nebylo úplné, zcela chyběly dívky z druhého stupně školy, do závodu tak nastoupila dvě děvčata z 5. třídy, která musela zvládnout trať dokonce dvakrát (Natálie Havašová plavala za 6. i 8. třídu, Andrea Benáčková za 7. i 9. třídu). Přesto bojovali Borští statečně a odnesli si zasloužené druhé místo. Třetí skončilo družstvo Přimda „B“. Nejrychlejšími závodníky byli Jan Barth a Vanda Šmehylová (žáci 5. třídy ZŠ Přimda).

Poděkování patří sponzorům za zajištění hodnotných cen pro soutěžící a provozovateli přimdského bazénu za poskytnuté zázemí.

 

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 1. 4. 2017

Letos poprvé se žáci naší školy zúčastnili Noci s Andersenem. V pátek 31. března odpoledne se sešlo ve škole deset žáků z 6. – 9. třídy, kteří aktivně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success. Tento projekt je financován z programu Erasmus+.

Děti se nejprve věnovaly na školním pozemku aktivitě spjaté s historií. Pod jejich rukama zde začala vyrůstat „středověká“ pec na chleba a keramiku i malá zahrádka, v níž by měly růst plodiny, jež běžně pěstovali lidé ve středověku. Do budoucna bychom zde rádi postavili i zmenšený model polozemnice.

Po tříhodinové práci zmohla stavitele únava a hlad, vrhli se proto do přípravy večeře. Po společné večeři následoval program kulturní. Natálie Kováčiková, žákyně 9. ročníku, která se připravuje ke studiu knihovnictví, označila ve školní knihovně pěknými záložkami tituly, jež jsou na seznamu aktivity Čtení pomáhá. Zájemci o Čtení pomáhá tak snáze poznají knihy, jejichž přečtením mohou prokázat dobro někomu potřebnému. Za pořízení záložek bychom chtěli poděkovat Natálčině mamince, paní Ludmile Prchalové.  

Večerní program sestával ze zhlédnutí filmu Matilda, který byl natočen dle knihy Roalda Dahla, a z několika společenských her. Mrzí nás jen, že sešlo z původně dohodnutého Skype setkání s kamarády z partnerské školy na Slovensku.

Po půlnoci školní knihovna potemněla a nočním tichem se ozývalo již jen tiché oddychování spáčů. Díky, pane Andersene! 

Přimdský delfín – družstva

Přimdský delfín – družstva

Datum: 29. 3. 2017

 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 1 bod
Třída Jméno a příjmení Škola Čas Bor Přimda A Přimda B
4. Julie Šeneková ZŠ Bor 71,72 2    
Barbora Šmejkalová ZŠ Přimda A 71,16   3  
Anna Schnemayerová ZŠ Přimda B 71,76     1
           
Jakub Zeman ZŠ Bor 63,57 3    
Jaroslav Tomášek ZŠ Přimda A 63,23   2  
Daniel Rosa ZŠ Přimda B     0
5. Rozálie Futerová ZŠ Bor 68,65 1    
Vanda Šmehylová ZŠ Přimda A 48,44   3  
Adéla Vokrojová ZŠ Přimda B 60,66     2
           
Matyáš Zeman ZŠ Bor 69,18 1    
Jan Barth ZŠ Přimda A 39,18   3  
Tomáš Valíček ZŠ Přimda B 59,09     2
6. Natálie Havašová ZŠ Bor 75,42 1    
Zuzana Jirková ZŠ Přimda A 51,52   3  
Nikol Kuželová ZŠ Přimda B 61,43     2
           
Noah Suberu ZŠ Bor 58,94 2    
Václav Koller ZŠ Přimda A 53,62   3  
Kristián Halla ZŠ Přimda B 63,40     1
7. Andrea Benáčková ZŠ Bor 71,38 2    
Nina Kováčiková ZŠ Přimda A 65,11   3  
Olga Frančáková ZŠ Přimda B 73,14     1
           
Michal Říha ZŠ Bor 55,11 2    
Miloš Gasparics ZŠ Přimda A 54,58   3  
Václav Sedlák ZŠ Přimda B 65,62     1
8. Natálie Havašová ZŠ Bor 82,47 1    
Tereza Törková ZŠ Přimda A 56,79   3  
Ivana Nová ZŠ Přimda B 60,78     2
           
Tomáš Artim ZŠ Bor 41,94 3    
Jakub Junek ZŠ Přimda A 45,39   2  
Karel Halla ZŠ Přimda B 45,80     1
9. Andrea Benáčková ZŠ Bor 75,35 1    
Adéla Horáčková ZŠ Přimda A 50,94   3  
Natálie Kováčiková ZŠ Přimda B 55,36     2
           
Lukáš Kocourek ZŠ Bor 44,10 2    
Josef Cudrák ZŠ Přimda A 39,36   3  
Zdeněk Sloup ZŠ Přimda B 47,69     1
  Body celkem 21 34 16

 

Adventní čas na Přimdě

Adventní čas na Přimdě

 1. 12. 2016

Jako každoročně, i letos si v době adventu naši žáci několikrát připomněli nadcházející období Vánoc.

Již tradiční je mikulášská nadílka, kterou si žáci 9. třídy připravují pro své mladší kamarády. Přestrojeni za Mikuláše, čerty a anděly vydali se dne 5. prosince na obchůzku Přimdou. Jejich cílem byla místní mateřská škola, navštívili ale například i městský úřad. Po návratu do školy se řinčení řetězů ozývalo v třídách prvního stupně, Mikuláš se svým doprovodem obešel i všechny vyučující a podaroval je drobnými dárky – za básničku či písničku, samozřejmě. Odpoledne pak Mikulášova skupina obsadila tělocvičnu, kde si pro žáky školní družiny připravila mikulášské disko.

Od 13. prosince se v odpoledních hodinách konaly vánoční dílny pro žáky 2. stupně. Díky projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+ a který je zaměřen na kulturu a tradice jednotlivých zapojených zemí, jsme dílny uspořádali opakovaně a vždy o ně byl velký zájem. Děti vyráběly ozdobičky z překližky, papíru či filcu, pekly cukroví, odlévaly svíčky či mýdla, tvořily vánoční přáníčka aj.

Každý rok se před Vánocemi v bazénu za školou konají vodní hrátky O přimdského kapra. Letos se uskutečnily ve dnech 15. – 16. prosince. Nejedná se o klasické plavecké závody, nýbrž o řadu veselých a zábavných soutěží pro plavce i neplavce. Letos k nim patřilo přeplavání bazénu s ploutvemi v rukou a rukávky na nohou, lovení „vodní havěti“, převážení rybiček na destičce či jízda na tobogánu. Odměnou pro závodníky byli perníkoví kapři.

V pátek 16. prosince se 37 žáků 2. stupně vydalo v rámci našeho projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success  do Cífkova statku v Třebízi, kde na ně čekal program nazvaný Vánoce na statku. Děti se blíže seznámily s někdejšími zvyklostmi spojenými s adventem a oslavou Vánoc, mohly si nakoupit drobné dárky na mikulášském trhu a vyrobit vlastní vánoční ozdobičky, jako občerstvení posloužil horký čaj s vánočkou.

Adventní čas uzavřelo tradiční vánoční zpívání před školou. Pod vedením Mgr. Babina děti nacvičily několik písní a vpodvečer 21. prosince se prostor před školou rozezněl jejich hlasy. Vystoupení dětí doplňovalo promítání fotografií z Přimdy a karaoke, díky němuž si diváci mohli zazpívat společně s dětmi. Všichni přítomní celý program velice chválili. Návštěvníci si po vystoupení mohli na vánočním trhu zakoupit dárečky vyrobené našimi žáky a posedět ve školní jídelně, kde pro ně naše paní kuchařky a členové Školské rady připravili občerstvení. Pro děti byla připravena bohatá tombola.

Ve čtvrtek 22. prosince dopoledne se ve třídách konaly vánoční besídky, děti si rozdaly dárečky a pak už vyběhly ze školy vzhůru zimním prázdninám.

Přimdský delfín – štafety

Přimdský delfín – štafety 7. 12. 2016

 1. – 3. třída
škola Příjmení, jméno čas pořadí
ZŠ Přimda – A 1.Langmajerová Emilie 2 : 23,42 1.
2. Langmajerová Emilie
3. Sloup Jan
4. Sloup Jakub
ZŠ Přimda – B 1. Šperková Amelie 2 : 31,14 2.
2. Burešová Lucie
3. Mrázik David
4.Šperka Petr
ZŠ Bor 1. Šlehofer Adam 2 : 49,52 3.
2. Nguyen David
3. Benešová Karolína
4. Denková Alžběta

 

 1. – 5. třída
škola Příjmení, jméno čas pořadí
ZŠ Přimda – A 1. Barth Jan 3 : 19,72 1.
2. Barth Tomáš
3. Šmehylová Vanda
4. Burešová Julie
ZŠ Přimda – B 1. Valíček Tomáš 4 : 10,47 2.
2. Mrázik Daniel
3. Šafaříková Tereza
4. Vokrojová Adéla
ZŠ Přimda – C 1. Nieves Guilarte Dehibis Jesús 4 : 36,12 3.
2. Tomášek Jaroslav
3. Hachová Natálie
4. Šmehylová Vanda
ZŠ a MŠ Bělá n. R – A 1. Pangrác Matěj 4 : 53,52 4.
2. Mach David
3. Vošická Natálie
4. Loudová Tereza
ZŠ a MŠ Bělá n. R. – B 1. Kučera Tomáš 6 : 57,78 6.
2. Phan Jakub
3. Volfíková Monika
4. Gažiová Ester
ZŠ Bor 1. Mansfeld Miroslav 5 : 01,59 5.
2. Klech Šimon
3. Hůd´ová Michaela
4. Havašová Natálie

 

 

 

 1. – 7. třída
škola Příjmení, jméno čas pořadí
ZŠ a MŠ Bělá n. R. 1. Pivoňka David 4 : 54,24 2.
2. Rudenko Daniel
3. Bočanová Radka
4. Nováková Veronika
ZŠ Přimda 1. Kuželová Nikol   3.
2. Gasparics Miloš
3. Koller Václav
4. Halla Kristián
ZŠ Bor 1. Otevřel Jakub 4 : 22,70 1.
2. Lagron Vojtěch
3. Dolečková Lenka
4. Patočková Aneta

 

 1. – 9. třída
škola Příjmení, jméno čas pořadí
ZŠ Přimda – A 1. Horáčková Adéla 3 : 05,42 1.
2. Valíčková Anna
3. Klimpel Filip
4. Koller Matěj
ZŠ Přimda – B 1. Bečková Barbora 3 : 56,07 4.
2. Nová Ivana
3. Bernáth Dominik
4. Sloup Zdeněk
ZŚ Přimda – C 1. Törková Tereza 3 : 34,64 3.
2. Horáčková Adéla
3. Halla Karel
4. Junek Jakub
ZŠ Bor 1. Divišová Aneta 3 : 29,58 2.
2. Poláčková Denisa
3. Kocourek Lukáš
4. Pálek Jan

 

Přimdský delfín – štafety

Přimdský delfín – štafety

 1. 12. 2016

Ve středu 7. prosince 2016 se v přimdském bazénu sešlo přes šedesát dětí z Přimdy, Bělé nad Radbuzou a Boru, aby zde změřilo síly v závodu čtyřčlenných štafet. Nejmladší žáci z 1. – 3. třídy museli překonat 4 x 25 metrů, jejich starší kamarádi 4 x 50 metrů.

Nejvíce obsazenou byla kategorie žáků 4. – 5. tříd, kde se sešlo celkem šest štafet. Prvenství s přehledem vybojovali závodníci domácí Přimdy ve složení Jan Barth, Tomáš Barth, Vanda Šmehylová a Julie Burešová. Tato čtveřice dosáhla zároveň i druhého nejrychlejšího času (3:19,72) a jen o pouhých 14 sekund zaostala za vůbec nejrychlejšími plavci z 9. třídy ZŠ Přimda (štafeta ve složení Matěj Koller, Filip Klimpel, Adéla Horáčková a Anna Valíčková ukončila závod v čase 3:05,42).

Všichni závodníci si po skončení závodu odnesli sladkou odměnu, ti nejúspěšnější, kteří vystoupali na stupně vítězů, pak také diplomy, medaile a věcné ceny, které byly zakoupeny z dotace Plzeňského kraje v rámci projektu Ve zdravém těle zdravý duch.

Poděkování patří všem soutěžícím i jejich vyučujícím, kteří je na závod doprovodili, a samozřejmě též provozovateli přimdského bazénu a jeho zaměstnancům za poskytnuté zázemí.

Oživené prohlídky na zámku v Boru

Oživené prohlídky na zámku v Boru

 1. 11. 2017

V sobotu 12. listopadu 2016 nás čekala oživená prohlídka na zámku v Boru. Navštívili jsme ji v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+. Na tuto akci se přihlásilo docela dost žáků, ale bohužel se nás sešlo jen deset, s paní učitelkou Denkovou jedenáct.

Oživená prohlídka začala ve čtyři hodiny odpoledne, byla zaměřená na historii. Lidé oblečení v dobových kostýmech nám předvedli šerm a další akce, které si pro nás připravili. Prohlídka trvala hodinu, dozvěděli jsme se zajímavé věci. Myslím, že pro nás byla tato prohlídka zajímavější, než ta „normální“.

Na konci prohlídky jsme vystoupali po 117 schodech na místní zámeckou věž, ze které jsme mohli vidět osvícený Bor.

Děkujeme moc, že jsme se mohli této akce zúčastnit a těšíme se na další.

Plavecké závody Přimdský delfín – jednotlivci

Plavecké závody Přimdský delfín – jednotlivci

 1. 11. 2016

Dne 2. listopadu 2016 se v přimdském bazénu konaly plavecké závody nazvané Přimdský delfín. Letos se tohoto závodu jednotlivců zúčastnilo sedmdesát dětí – nejen našich přimdských, ale také z Boru a Bělé nad Radbuzou.

V kategorii 1. – 3. třídy zvítězili Jan Sloup a Emílie Langmajerová z naší školy. I v další věkové kategorii 4. – 5. tříd se nejlépe umístili naši plavci (Tomáš Barth a Vanda Šmehylová). Kategorii 6. a 7. tříd ovládli závodníci z Boru, Tomáš Artim a Tereza Forejtová. V nejstarší kategorii 8. a 9. tříd zvítězil mezi chlapci přimdský Filip Klimpel, mezi děvčaty Marta Janatová z Boru. Ti také dosáhli nejlepších časů. Kuriózní situace nastala v kategorii nejstarších dívek, když Adéla Horáčková z Přimdy a Jitka Pešková z Boru dohmátly nastejno, a obsadily tak dělené druhé místo.

Tři nejlepší závodníci v každé kategorii si odnesli medaili, diplom a věcnou cenu, ostatní byli odměněni sladkostí. Medaile byly zakoupeny v rámci projektu Ve zdravém těle zdravý duch, který je financován Plzeňským krajem. 

Poděkování patří provozovateli přimdského bazénu, všem závodníkům i jejich doprovodu.

 

Halloween na Přimdě

Halloween na Přimdě

 1. 11. 2016

Dne 2. listopadu pořádala 9. třída ve spolupráci se školní družinou oslavu Halloweenu. Pro naše mladší kamarády jsme si připravili hry v tělocvičně a stezku odvahy. Všechno to začalo v 1600 v tělocvičně. Nejprve jsme vyhodnotili nejlepší masky – mezi chlapci se nejvíc líbilo přestrojení Jakuba Sloupa, nejhezčí dívčí masku měla Lucie Burešová. Následovala řada veselých soutěží a tanec.

Po skončení aktivit v tělocvičně čekala děti stezka odvahy. Některé děti se bály, jiné ne, ale musím říci, že všichni byli velmi stateční. Všechna strašidla byla kouzelná. Moc všem zúčastněným dětem děkujeme – bylo vás hodně a udělaly jste nám radost. Těšíme se na další akci, kterou pro vás budeme pořádat, a doufáme, že se vám bude líbit tak, jako Halloween.

Přimdský delfín – jednotlivci 2. 11. 2016

Přimdský delfín – jednotlivci 2. 11. 2016

kategorie 1. – 3.

chlapci

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Adam Šlehofer ZŠ Bor 34,85 4.
David Nguyen ZŠ Bor 33,39 3.
David Mrázik ZŠ Přimda 65,10 7.
Petr Šperka ZŠ Přimda 42,34 6.
Jan Sloup ZŠ Přimda 32,59 1.
Jakub Sloup ZŠ Přimda 33,03 2.
Marek Plašil ZŠ Bělá n.R. D
Dan Pivoňka ZŠ Bělá n.R. 37,54 5.

 

dívky

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Karolína Benešová ZŠ Bor 39,22 3.
Kesia Prchalová ZŠ Přimda 42,27 4.
Amelie Šperková ZŠ Přimda 42,66 5.
Emílie Langmajerová ZŠ Přimda 34,76 1.
Lucie Burešová ZŠ Přimda 37,50 2.

 

 

 

kategorie 4. – 5.

chlapci

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Šimon Klech ZŠ Bor 72,90 9.
Miroslav Mansfeld ZŠ Bor 68,97 6.
Jan Nešpor ZŠ Přimda 77,08 10.
Jaroslav Tomášek ZŠ Přimda 71,85 8.
Miloš Václav ZŠ Přimda D
Tomáš Barth ZŠ Přimda 38,47 1.
Jan Barth ZŠ Přimda 41,27 2.
Daniel Mrázik ZŠ Přimda 65,51 4.
Tomáš Valíček ZŠ Přimda 58,36 3.
Dehibis Jesús Nieves Guilarte ZŠ Přimda 67,84 5.
Adam Kuneš ZŠ Bělá n.R. 86,71 13.
Samuel Coufal ZŠ Bělá n.R. 85,00 12.
Tomáš Kučera ZŠ Bělá n.R. 103,45 14.
Matěj Pangrác ZŠ Bělá n.R. 70,33 7.
Daniel Mach ZŠ Bělá n.R. 81,76 11.

 

dívky

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Viktorie Žaloudková ZŠ Bor 63,77 4.
Natálie Havašová ZŠ Bor 72,44 7.
Veronika Krýslová ZŠ Přimda D
Barbora Šmejkalová ZŠ Přimda 86,14 11.
Adéla Vokrojová ZŠ Přimda 63,76 3.
Natálie Hachová ZŠ Přimda 78,83 10.
Vanda Šmehylová ZŠ Přimda 49,03 1.
Julie Burešová ZŠ Přimda 57,36 2.
Martina Jaklová ZŠ Bělá n.R. 104,39 12.
Kristýna Kotrcová ZŠ Bělá n.R. 121,41 15.
Monika Volfíková ZŠ Bělá n.R. 71,46 6.
Estera Gažiová ZŠ Bělá n.R. 106,41 13.
 Anna Kurandová ZŠ Bělá n.R. 75,84 8.
Tereza Loudová ZŠ Bělá n.R. 111,18 14.
Natálie Vošická ZŠ Bělá n.R. 63,88 5.
Rozálie Futerová ZŠ Bor 76,94 9.

 

 

 

kategorie 6. – 7.

chlapci

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Pavel Jágrik ZŠ Bor 69,29 7.
Tomáš Artim ZŠ Bor 46,16 1.
Michal Říha ZŠ Bor 57,94 4.
David Bezstarosti ZŠ Bor 79,56 8.
Kristián Halla ZŠ Přimda 67,88 6.
Miloš Gasparics ZŠ Přimda 58,31 5.
Václav Koller ZŠ Přimda 50,76 2.
David Pivoňka ZŠ Bělá n.R. 57,77 3.

 

dívky

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Tereza Forejtová ZŠ Bor 64,29 1.
Lenka Dolečková ZŠ Bor 66,43 2.
Yhorbelin Gladiushka Nieves Guilarte ZŠ Přimda 68,73 4.
Nina Kováčiková ZŠ Přimda 67,72 3.
Jaroslava Zvonařová ZŠ Bělá n.R. 89,39 5.

 

kategorie 8. – 9.

chlapci

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Filip Klimpel ZŠ Přimda 37,25 1.
Dominik Bernáth ZŠ Přimda 49,19 2.
Zdeněk Sloup ZŠ Přimda 52,94 4.
Adam Holík ZŠ Bělá n.R. 67,78 5.
Jiří Bahenský ZŠ Bělá n.R. 80,60 6.
Patrik Kühn ZŠ Bělá n.R. 51,19 3.

 

dívky

Jméno, příjmení škola Čas Pořadí
Jitka Pešková ZŠ Bor 52,14 2.
Marta Janatová ZŠ Bor 48,54 1.
Ivana Nová ZŠ Přimda 66,37 6.
Adéla Horáčková ZŠ Přimda 52,14 2.
Natálie Kováčiková ZŠ Přimda 60,70 5.
Anna Valíčková ZŠ Přimda 57,07 4.
Martina Komárková ZŠ Přimda 68,19 7.