Archeologie hrou

Archeologie hrou

  1. 9. 2016

Ve čtvrtek 15. září 2016 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili zajímavého programu pořádaného v Národopisném museu Plzeňska.

Průvodkyní jim byla archeoložka Markéta Sochorová, která je provedla výstavou „Co se skrývá pod drnem?“ a poutavě jim vyprávěla o jednotlivých archeologických nálezech a kulturách, z nichž tyto nálezy pocházejí. Na prohlídku výstavy pak navázala činnost praktická. Na pěti stanovištích si děti mohly vyzkoušet nejen práci archeologů, ale i některé z běžných každodenních činností našich dávných předků. Přítomné archeoložky jim vždy ochotně vysvětlily, co a jak mají dělat, a následně jim pomáhaly ve splnění úkolů. V „právě odkrytém hrobě“ měli malí archeologové za úkol najít předměty spojené s činností člověka (úlomky keramiky, šperk,…), jiná skupinka žáků slepovala rozbité „pravěké“ nádoby. Děti si postupně vyzkoušely také tkaní na karetkách, výrobu keramiky či mletí obilí pomocí žernovu.

Program žáky zaujal, všichni pracovali s nadšením a jen neradi museum a sympatické archeoložky opouštěli.

Rádi bychom poděkovali paní Markétě Sochorové a jejím spolupracovnicím za velmi zajímavě, příjemně a poučně strávené dopoledne.

Mezinárodní projekty přinesly škole další úspěch

Mezinárodní projekty přinesly škole další úspěch

  1. 9. 2016

Začátek školního roku 2016-17 byl pro naši školu mimořádně úspěšný. Ve dnech 1. – 3. září 2016 měla Mgr. Jana Anděl Valečková možnost zúčastnit se mezinárodního kontaktního semináře eTwinning, který se konal na zámku Štiřín. Na semináři, jehož cílem bylo ukázat možnost propojení aktivity eTwinning a programu Erasmus+, se sešlo na 60 účastníků z 15 evropských zemí: České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Dánska, Švédska, Islandu, Finska, Estonska, Litvy, Španělska, Portugalska, Chorvatska, Slovinska a Bulharska. Atmosféra na semináři byla nezapomenutelná, vznikla zde nová přátelství, jeho účastníci vytvořili 14 projektů, které budou v letošním školním roce uskutečněny jako eTwinningové (tedy žáci budou spolupracovat prostřednictvím moderních komunikačních a informačních technologií) a v případě jejich úspěšnosti by se mohly v příštím roce změnit na projekty financované z programu Erasmus+ (v takovém případě by se žáci mohli se svými zahraničními kamarády setkat i osobně).

Ve dnech 13. – 15. října 2016 se konala Národní konference Erasmus+ / eTwinning na zámku Štiřín, kde Mgr. Jana Anděl Valečková převzala Národní certifikáty kvality za tři loňské eTwinningové projekty: eTwinning is sharing, Geography through Postcards a Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents. Toto ocenění je udělováno jen nejlepším projektům, pro naši školu znamená velký úspěch. Poděkování patří všem žákům, kteří se na něm podíleli, reprezentovali naši školu opravdu se ctí. Doufáme, že i v letošním školním roce bude naše spolupráce se zahraničními partnery úspěšná.