Archiv rubriky: Aktuality

Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci

V sobotu 25. května 2019 od 10:00 do 16:00 hod. se ve Zbirohu koná „Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci“ (Areál Hasičského záchranného sboru, Pod Parkem 662), kdy si rodiny s dětmi mohou užít zážitkový den s hasiči a zároveň si prohlédnout běžně nepřístupné prostory humanitární základny. Návštěvníky čekají bezplatné prohlídky, zajímavý program, zábava […]

Zaměstnání

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace hledá kvalifikovaného učitele/ kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy, informatiky a občanské a rodinné výchovy. Žádosti s životopisem zasílejte na adresu ZŠ Přimda, Školní 264, 348 06 Přimda, nebo na e-mail: zsprimda@seznam.cz. Informace na telefonních číslech 374 616 543, 602 838 802.

Prázdniny 2017

Školní rok 2016-17 končí v pátek 30. června 2017.
Během prázdnin budou úřední hodiny každé pondělí od 10:00 do 12:00
hodin.
Školní družina bude po celou dobu prázdnin uzavřena.
Školní rok 2017/18 začne v pondělí 4. září 2017.

Mezinárodní setkání žáků na Přimdě

Mezinárodní setkání žáků na Přimdě

  1. 6. 2017

Poslední mezinárodní setkání žáků zapojených do projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success se uskutečnilo ve dnech 29. května až 2. června 2017 na Přimdě. Projekt je financován z programu Erasmus+ a spolupracují na něm žáci z České republiky, Polska, Itálie, Slovenska a Turecka.

Setkání bylo zahájeno v pondělí 29. května dopoledne ve vestibulu školy, kde přivítala účastníky ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Zazněla rovněž naše projektová hymna a žáci 5. třídy vystoupili s anglickou písní. Poté jsme se vydali na procházku k hradu Přimda, kde naši žáci Natálie Kováčiková a Kristián Halla seznámili své partnery s historií této památky. Na odpoledne byly připraveny rukodělné činnosti, během nichž se děti, rozdělené do šesti mezinárodních skupinek, věnovaly glazování keramiky, pletení košíčků z pedigu, výrobě mýdel, plstění, práci s překližkou aj. Program byl oficiálně ukončen v půl páté odpoledne a poté měly děti možnost odreagovat se při sportu – italská a polská skupina navštívily přimdský bazén, ostatní se věnovali míčovým hrám na školním hřišti.

V úterý jsme se vydali na celodenní výlet za historií. Naším prvním cílem byl Historický park Bärnau-Tachov, kde se děti poutavou formou seznámily s životem ve středověku. Po prohlídce tohoto unikátního musea pod širým nebem se děti dozvěděly více o odívání a stravování našich předků. Mohly si také vyzkoušet spřádání ovčí vlny a barvení látek přírodními barvivy, umlít mouku na žernovu a upéci si chléb.

Druhým místem, jež jsme navštívili, byla jízdárna ve Světcích u Tachova. Přestože byly děti zjevně unavené panujícím vedrem, dokázal je průvodce nebývale zaujmout svým vtipným a neotřelým výkladem.

Ve středu dopoledne si každá z mezinárodních skupinek zvolila jednu z národních pověstí, připravila si scénář scénky a následně ji předvedla ostatním. Poté přišlo na řadu malování na březové placky. Každá skupina měla podle předložených obrázků za úkol namalovat logo projektu a jednu českou, slovenskou, polskou, italskou a tureckou památku.

Odpoledne jsme se vydali do plzeňské zoologické zahrady, kde jsme se díky návštěvě Halštatské vesničky přesunuli ještě hlouběji do historie – do pravěku. Díky paní Elišce Ventrubové a jejím přátelům z občanského sdružení Oživená (pre)historie se děti seznámily s výrobou keramiky bez hrnčířského kruhu, tkaním látek či pravěkou hudbou, vše si mohly také prakticky vyzkoušet, stejně jako lukostřelbu či mletí mouky na trochu jiném žernovu než v Bärnau.

Čtvrteční dopoledne bylo věnováno opětovně rukodělným činnostem a malování – děti dokončovaly své výrobky. Odpoledne jsme využili pozvání manželů Junkových a navštívili jejich farmu, kde jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Po prohlídce farmy se děti v mezinárodních skupinkách vydaly na trasu stopované, kterou si pro své kamarády připravili naši žáci. Na konci hry čekal děti „poklad“. Vyhladovělí hledači pokladu byli odměněni vuřty, které si opekli na ohníčku, což bylo něco naprosto nezvyklého pro partnery z Itálie. Kromě vuřtů si mohli všichni pochutnat i na hovězích hamburgerech, jež jsme nachystali zejména kvůli našim partnerům z Turecka, kteří nesmějí jíst vepřové maso, hamburgerů bylo ale samozřejmě dost pro všechny.

V pátek dopoledne pracovali žáci výjimečně nikoli ve skupinách mezinárodních, nýbrž národních. Jejich úkolem totiž bylo vytvořit plakáty, které by prezentovaly jednotlivé aktivity projektu (školní i mezinárodní). Do této činnosti se zapojili také jejich učitelé. Během slavnostního zakončení setkání představily jednotlivé národní skupiny své plakáty a zhodnotily, co se během projektu naučily. Společný zpěv Písně na rozloučenou setkání oficiálně ukončil.

Slavnostní večeře v Horšovském Týně, kde byli naši partneři ubytováni, znamenala pak definitivní tečku za společně stráveným týdnem. Loučení nebylo lehké a neobešlo se bez slz. Další případné osobní setkání je v nedohlednu, ale již v příštím týdnu se s kamarády sejdeme alespoň prostřednictvím Skype, abychom celé setkání společně zhodnotili.

Poděkování patří všem, již se o úspěšnou organizaci setkání zasloužili – našim žákům, pedagogům i rodičům, kteří nachystali vše potřebné pro dílny ve škole, paním kuchařkám za chutnou stravu, pracovníkům Historického parku Bärnau-Tachov a Pilsenjoy za zajištění programu v Bärnau, členům občanského sdružení Oživená (pre)historie za nezištné zajištění programu v Halštatské vesničce a panu Pavlu Pajerovi, který nám po celou dobu setkání zajišťoval dopravu.

 

 

 

Drugs free

Drugs free

  1. 5. 2017

Dne 16. 5. nás čekalo protidrogové představení, které si pro nás připravil profesionální freestylový sportovec a mistr světa Dominik Nekolný. Na tuto přednášku jsme se opravdu těšili, protože je to pro nás vždy zážitek. Nejprve jsme si povídali o drogách, jak nám mohou uškodit a co se s naším tělem vlastně děje, když je užíváme. Poté pro nás přišla záživnější část, kdy nám Dominik Nekolný ukázal pár kousků na kole, kterými nás ohromil, všichni jsme byli úplně uneseni. Moc mu děkujeme za zajímavou přednášku a představení na kole, které si pro nás připravil, bylo to nádherné!

Anna Valíčková

  1. třída ZŠ Přimda

Úspěchy našich žáků

Úspěchy našich žáků

  1. 5. 2017

Žáci naší školy dosáhli vynikajících úspěchů ve dvou soutěžích. Natálie Kováčiková z 9. třídy se přes okresní a krajské kolo dějepisné olympiády probojovala až do kola republikového, které se konalo v Brně od 15. do 19. května 2017. Příprava na finále soutěže byla hodně náročná, Natálka však v konkurenci 32 žáků základních škola a gymnasií z celé republiky obstála se ctí a obsadila nádherné 18. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i města!

Další úspěch zaznamenali žáci 9. a jeden žák 8. třídy v soutěži „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn“, kterou každoročně vyhlašuje bavorské Ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění. Tématem letošního ročníku byl život a doba Karla IV. Naše skupina ve složení: Markéta Ábelová, Byambajargal Namuun, Barbora Ebenhöhová, Adéla Horáčková, Filip Klimpel, Martina Komárková, Natálie Kováčiková, Nguyen Thi Nhung Zdeněk Sloup, Anna Valíčková a Eliška Vilimcová se do soutěže zapojila společně s kamarády ze Základní školy Cerkno ve Slovinsku. V rámci projektu nazvaného Wir bauen Brücken (Stavíme mosty) vypracovali řadu úkolů, které pak odevzdali do soutěže a zvítězili v kategorii Hledání stop. Tři žáci z každé vítězné školy a jejich učitelé se budou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, jež se bude konat 25. – 27. července v Bavorské Železné Rudě.

Turecké dny na Přimdě

Turecké dny na Přimdě

  1. 5. 2017

V týdnu od 24. do 28. dubna 2017 se na Přimdě uskutečnilo již čtvrté mezinárodní setkání žáků pracujících na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+. Původně se tato mobilita měla uskutečnit v Turecku, vzhledem k současné mezinárodní situaci jsme ji však byli nuceni přesunout do jiné z partnerských zemí a volba padla nakonec na Českou republiku.

Setkání se zúčastnily děti z Přimdy, turecké Antakye, polského Mielżynu, slovenské Zubrohlavy a italského Salerna. Naše škola poskytla tureckým partnerům nezbytné zázemí, program byl však zcela v jejich rukou.

Úvodního slavnostního zahájení v tělocvičně školy se zúčastnili nejen přímí účastníci setkání, ale též hosté z řad samosprávy města a také ostatní vyučující a žáci školy. Prostřednictvím videonahrávky nejprve všechny pozdravil ředitel turecké školy, pan Yakup Ay, jeho slova následně přetlumočili turečtí učitelé – Ekrem Ersoy do angličtiny a Emre Yilmaz do němčiny. Poté přivítala všechny přítomné ředitelka ZŠ Přimda, Mgr. Marcela Husáková, a popřála všem, aby se setkání vydařilo. Turečtí studenti odění do tradičních krojů pak předvedli jeden z lidových tanců, Gürkan zahrál na strunný nástroj jménem baglama a zazpíval dvě národní písně.  Studenti Didem a Kerem následně představili formou prezentace svoji vlast, region, město a školu.

Po úvodním ceremoniálu se hosté rozešli a tělocvična patřila už jen třiceti dětem a jejich učitelům, kteří se na setkání podíleli. Žáci rozdělení do šesti pětičlenných mezinárodních skupinek se pod vedením svých o něco starších kamarádů z Turecka věnovali mramorování – za využití speciálních barev, jež naši partneři dovezli z Turecka, vytvářeli na papír nádherné obrazce. Odpoledne se pak všichni přesunuli do školní keramické dílny a zkusili si vyrobit z hlíny hrnečky, misky či jiné výtvory.

Úterní dopoledne věnovali žáci tvorbě mozaik. Z barevných kamínků, které opětovně dovezli turečtí partneři ze své domoviny, se snažili sestavit státní vlajky jednotlivých partnerských zemí. Odpoledne jsme se všichni společně vydali na výlet do Mariánských Lázní. Díky návštěvě parku Boheminium se naši zahraniční kamarádi mohli seznámit s významnými památkami naší vlasti – byť jen ve zmenšeném měřítku. Při následné procházce po kolonádě mnozí neodolali a ochutnali teplé lázeňské oplatky.

Asi nejnáročnějším dnem z celého týdne byla středa. Úkolem totiž bylo uvařit pravý turecký oběd, který sestával z šesti pokrmů teplé i studené kuchyně a byl korunován šálkem pravé turecké kávy.

Ve čtvrtek čekala děti výuka tureckých tanců. Své umění pak předvedli během závěrečného ceremoniálu v pátek dopoledne. Pojato bylo jako soutěž šesti tanečních skupin, jejichž umění posuzovala pětičlenná mezinárodní porota složená z učitelů jednotlivých zemí.

Celé setkání bylo zakončeno v pátek večer společnou slavnostní večeří. Turečtí partneři si pro nás připravili tzv. večer heny – tradiční předsvatební obřad, do nějž však zapojili opětovně děti ze všech partnerských zemí. Vše začalo jakýmsi tancem se svíčkami a nakonec se Demet a Ufuk, odění do svatebních šatů, proměnili v nastávající nevěstu a ženicha. Celé vystoupení připadalo přihlížejícím jako malý zázrak – z malé zemičky uprostřed Evropy je přeneslo do vzdáleného Turecka.

Obrovské poděkování za úspěch setkání patří učitelům a studentům z TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi v Antakyi. Obětavě zajistili vše potřebné pro uskutečnění projektových aktivit v pro ně neznámé zemi a škole, spoustu věcí museli dovézt ve svých zavazadlech z Turecka. Organizace setkání se zhostili opravdu se ctí.