CLIL across the borders – enjoy and learn

2019-1-CZ01-KA229-061391

Jedná se o dvouletý projekt spolupráce mezi školami na Přimdě, v polském Mielżynu, slovenském Sliači a srbském Despotovacu, který je financován z programu Erasmus+ KA229. Cílem projektu je využití metody CLIL v různých vyučovacích předmětech – matematice, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyzice, chemii, informatice, pracovních činnostech, národních jazycích a literatuře, tělesné, výtvarné a hudební výchově. Projekt je určen žákům 8. a 9. ročníku.