Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Základní škola Přimda je jako partner Střední školy Bor zapojena do projektu nazvaného Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji.

V rámci tohoto projektu mohou žáci navštěvovat kroužky technické výchovy ve zmodernizovaných učebnách SŠ Bor. V kroužku Modelářství vyrábějí zejména letecké a lodní modely. Seznámili se s pravidly bezpečnosti práce, základy konstrukce a aerodynamiky modelů, s názvoslovím leteckého a lodního modelářství a modelářskými kategoriemi. To vše využívají při stavbě, létání a plavbě s funkčními modely. V kroužku Elektrotechniky sestavují funkční obvody pomocí stavebnic Boffin a stavebnic s jednočipovým mikroprocesorem. V kroužku Ruční zpracování kovů se učí základům ručního zpracování kovů a tepelného zpracování kovů a kovářským pracím. V kroužku Technická zručnost pracují s technickými stavebnicemi. 

Kroužky mohou zájemci z řad žáků navštěvovat jednou za 14 dní, dopravu na kroužek a zpět zajišťuje SŠ Bor.