Prezentace projektu

Projekt jsme prezentovali ve škole na nástěnkách, při školní akademii, slavnostním zakončení školního roku či rodičovských schůzkách a informovali jsme o něm také v místním tisku (Tachovský deník, Přimdský zpravodaj).

Děti pracující na projektu připravily pro své mladší kamarády dva projektové dny, během nichž si mohli vyzkoušet některé z dovedností, které se žáci pracující na projektu naučili.