EURAC

2017-1-DK01-KA219-034215_2

Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce mezi 5 školami (KA2) – ze Svendborgu (Dánsko; koordinátor projektu), Přimdy (Česká republika), Rimavské Soboty (Slovensko), Strizivojny (Chorvatsko) a Antakye (Turecko), výše grantu pro naši školu je 24.760,- €. Tématem je historie, současnost a budoucnost Evropy, do projektu se zapojilo 14 žáků 6. až 9. třídy, jejichž počet klesne ve školním roce 2018 – 19 na 9 (z důvodu odchodu žáků 7. a 9. třídy na střední školy). Každé úterý odpoledne se schází náš ERAklub, při němž žáci pracují na projektových úkolech, zpracovávají prezentace, videa, vytvářejí různé dekorační předměty, historické modely,… Žáci se zúčastnili také několika historických exkursí (Legiovlak v Tachově, návštěva Západočeského musea v Plzni – 100 let ČSR,…). Během 1. roku projektu se žáci věnovali následujícím tématům: Mladí lidé v Evropě – jaké výzvy vytváří digitalizovaný svět?; Byzantská a Osmanská říše; Idea Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost; Jak zajistit udržitelný rozvoj? V rámci projektu se také naši žáci zapojili do soutěže Evropa ve škole, v krajském kole získala za své práce ocenění Nina Kováčiková z 8. třídy.
V 1. roce projektu se uskutečnily celkem 4 mobility: dvě mezinárodní projektová setkání učitelů (8. – 10. 11. 2017 na Slovensku a 2. – 4. 5. 2018 v České republice) a dvě mezinárodní vzdělávací aktivity (10. – 17. 3. 2018 v Chorvatsku a 14. – 21. 4. 2018 v České republice). Setkání, které organizovala naše škola lze hodnotit jako úspěšné. Do jeho organizace se zapojili jako pomocníci i někteří žáci 8. a 9. třídy a přispěli k úspěšnému průběhu setkání. Náš Strom svobody zasazený u příležitosti setkání žáků na Přimdě získal 3. místo ve fotosoutěži Milujeme stromy svobody.