Mezinárodní vzdělávací aktivity

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Polsku

V týdnu od 11. do 15. června 2018 se v polském Mielżynu uskutečnila první mezinárodní vzdělávací aktivita (mezinárodní setkání žáků) pracujících na projektu WATER, na němž spolupracují školy ze tří slovanských zemí – České republiky, Polska a Slovenska, přičemž slovenská škola je koordinátorem projektu. Projekt je financován z programu Erasmus+. Z naší školy se setkání zúčastnilo 10 žáků z 6. – 9. třídy.
Program setkání se celý točil kolem vody, která je hlavním tématem projektu. V pondělí, po slavnostním zahájení setkání, žáci rozdělení do mezinárodních skupinek modelovali tok řeky, měřili fyzikální a chemické vlastnosti místní říčky aj.

V úterý nás čekal výlet do Vratislavi, kde jsme navštívili centrum Hydropolis, které lze přirovnat k jakési Techmánii zaměřené na vodu. Žáci si nejdříve v tamní laboratoři vyzkoušeli různé zajímavé pokusy s vodou a poté je čekala asi hodinová prohlídka tohoto centra. Odpoledne jsme navštívili tamní ZOO, kde děti zaujalo zejména Afrikarium a Oceanarium – průchod prosklenými tunely a kolem obrovitých akvárií, v nichž mohli pozorovat nejrůznější vodní živočichy, se všem líbil.

Středeční dopolední program byl věnován dalším zábavným pokusům s vodou, tentokráte však v budově školy.

Odpoledne jsme se společně vydali do Skorzęcinu, kde jsme si díky polským kamarádům připomněli slovanskou tradici svatojánské noci. Ozdobeni věnečky z papírových květin vhodili jsme do tamního jezera jiné věnečky, tentokráte z květin živých. Paní učitelka Kasia dětem vysvětlila, co tento dávný slovanský zvyk znamenal. Poté už jsme zažehli táborák a za zpěvu písní a při opékání klobásek jsme strávili nezapomenutelný večer. Všichni se dobře bavili, rozloženi na dekách kolem ohně. Nikdo by v tu chvíli nepoznal, kdo je Polák, kdo Čech a kdo Slovák – jen kdyby se pozorně zaposlouchal do jazyků, jimiž spolu děti komunikovaly. Tři národy splynuly u Skorzęncinského jezera v jeden.

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili Ostrów Lednicki, kde se děti seznámili s nejstaršími polskými dějinami, jež jsou propojeny s dějinami naší země – vždyť česká princezna Doubravka z rodu Přemyslovců si vzala za muže Měška z polské dynastie Piastovců a společně založili středověký polský stát. Odpoledne čekala všechny návštěva největšího polského aquaparku, jímž jsou Termy Maltańskie v Poznani. Děti si zde užili vodních hrátek na tobogánech a jiných vodních atrakcích a jen nerady aquapark opouštěly.

Páteční dopoledne bylo věnováno shrnutí a zhodnocení celého setkání. Děti v mezinárodních skupinkách tvořily plakáty o aktivitách, jichž se během společně stráveného týdne zúčastnili, jedna skupinka dokončila model toku řeky. Následně jednotlivé skupiny svá díla odprezentovaly ostatním. Setkání pak slavnostně zakončily ředitelka školy, paní Urszula Potaś, a zástupkyně místní samosprávy. Na děti čekala ale ještě veselá zábava venku – hrátky s obřím bublifukem.

Večer jsme se ve školní tělocvičně sešli naposledy – u společné slavnostní večeře, kterou nám nachystaly paní kuchařky. Jeden z bývalých žáků školy, Piotr Szczepanski, se stejně jako při setkání před dvěma lety proměnil v diskžokeje a děti řádily v tělocvičně v rytmu diska do pozdních nočních hodin. V půl jedenácté přišla nejsmutnější část celého setkání – loučení. Slzy i vřelá objetí a pevné stisky rukou svědčily o tom, že děti navázaly přátelství a setkání se vydařilo. Rozloučení naštěstí nebude dlouhé – již v říjnu se děti pracující na projektu sejdou znovu, tentokráte ve Sliači na Slovensku.

Voda vyplňovala i náš volný čas – ve volných chvílích jsme navštěvovali bazén v Hnězdně

Mezinárodní vzdělávací aktivita na Slovensku

V týdnu od 15. do 19. října 2018 navštívilo 16 žáků naši partnerskou školu ve Sliači. Deset žáků 2. stupně se zúčastnilo společně s kamarády ze Slovenska a Polska mezinárodní vzdělávací aktivity projektu WATER a šest žáků čtvrté třídy vycestovalo za svými vrstevníky v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj. Část programu byla společná pro obě věkové skupiny, část byla oddělena.

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí dopoledne v místním kině, kde všechny přivítala jedna z absolventek ZŠ A. Sládkoviča, starosta města Sliač i ředitel školy. Poté, co zazněly státní hymny všech tří partnerských zemí i naše projektová hymna, vystoupily slovenské děti s pásmem tanců a písní.

Po přesunu do školy se čtvrťáčci připojili ke svým vrstevníkům ze školní družiny a účastníky projektu WATER čekaly první workshopy – pečení perníčků, tvorba přívěsků ke klíčům v podobě kapky vody v 3D modelování a workshop zaměřený na literaturu (různá přísloví, slovanská božstva atd.). Večer jsme si ještě udělali vycházku k místním minerálním pramenům, kde jsme nabrali vzorky vody na středeční workshopy.

V úterý nás čekal celodenní výlet. Nejprve jsme navštívili čističku odpadních vod ve Zvoleně, poté nás čekal namáhavý výstup na Pustý hrad a následoval zasloužený odpočinek v aquaparku Kováčová.

Středa byla nabitá aktivitami spjatými s vodou. Účastníci projektu rozdělení do tří mezinárodních skupin si postupně vyzkoušeli nejrůznější chemické a fyzikální pokusy, vyzkoušeli si voskovou batiku a ve školní zahradě zkoumali koloběh vody, sestavili filtrační zařízení atd. Čtvrťáčci se v té době zúčastnili výuky spolu s žáky 4. A a 4. B. Odpoledne jsme se vydali na leteckou základnu Tri duby Sliač, kde nás příslušníci místní posádky seznámili s její historií a současností. Asi nejzajímavější částí návštěvy bylo vyzkoušení leteckého simulátoru na vlastní kůži. Po návratu do školy čekaly děti zábavné sportovní aktivity.

Čtvrtek byl věnován celodennímu výletu do Bratislavy. Nejprve jsme se vydali na plavbu po Dunaji až k rakouským hranicím, poté jsme navštívili museum vodáren. Prohlédli jsme si rovněž hrad Devín a vydali jsme se k soutoku řek Moravy a Dunaje. Na závěr jsme navštívili Slovenský institut mládeže IUVENTA, kde jsme se dozvěděli něco o této organizaci a také se zapojili do kvízu o našem projektu.

V pátek ráno se čtvrťáčci opětovně rozešli do tříd a zúčastnili se vyučování spolu se slovenskými dětmi, jejich starší kamarády čekaly aktivity u řeky Hron, která městem Sliač protéká. Vytvářeli zde mandaly z přírodních materiálů, stavěli modely vorů a vázali rámečky z prutů, které pak využili při pátečním zhodnocení setkání. Po vyplnění Youthpassů jsme se všichni vydali do městské sportovní haly, kde si pro nás hudební skupina Thomas Puskailer Eco Tour nachystala koncert zaměřený na ochranu vody.

Po návratu do školy jsme společně setkání zhodnotili. Z nachystaných fotografií, rámečků z proutí a papírových kapek vody, do nichž jsme vepsali svá hodnocení, jsme vytvořili společnou nástěnku. Večer bylo setkání slavnostně zakončeno.

Týden nabitý aktivitami utekl jako voda a jen neradi jsme se v pátek večer loučili. Během pěti společně strávených dnů jsme se nejen mnohému naučili, ale také jsme navázali pevná přátelství. Děkujeme slovenským kamarádům za vše, co pro nás připravili, a doufáme, že jim v červnu, při setkání u nás, budeme moci oplatit stejnou mincí.

Mezinárodní vzdělávací aktivita v České republice

Poslední vzdělávací aktivita projektu WATER se uskutečnila 10. – 14. června 2019. Zúčastnilo se jí 40 žáků 7. – 9. tříd z Polska, Slovenska a České republiky.

Nedaleko Přimdy se usadili bobři – největší evropští hlodavci, jejichž život je spojen s vodou. Proto se průvodcem setkáním stal bobr Přimdoslav.

Většinu aktivit sdílelo se svými staršími kamarády i 18 čtvrťáků ze Sliače a Přimdy, kteří společně pracují na projektu Přátelství bez hranic, podpořeném finančně Plzeňským krajem.

Bobr Přimdoslav si pro děti připravil nejrůznější úkoly: vytvořit modely ekosystémů, vyrobit vodní mlýnky a modely plavidel, nakreslit obrázky k interaktivnímu čtenářskému deníku aj. Děti si rovněž vyzkoušely práci prospektorů – rýžování zlata, českých granátů a dalších minerálů, které pro ně připravil pan Karl Ochantel z Vohenstraußu. V rámci setkání děti rovněž navštívily SOOS, Františkovy a Mariánské Lázně, dále plzeňskou ZOO, kde se zúčastnily programu Česká řeka, Techmanii a přehradu Hracholusky, na níž je čekal výlet parníčkem. O tom, že všichni účastníci setkání mají rádi vodu, svědčily i jejich časté návštěvy přimdského bazénu – ať již ve volném čase nebo v rámci vodních hrátek, které byly jednou z aktivit setkání.
Bobr Přimdoslav – maskot setkání – pozorně sledoval a hodnotil všechno úsilí účastníků setkání rozdělených do 10 družstev „velkých dětí“ (tedy účastníků vzdělávací aktivity) a 2 družstev „malých dětí“ (tedy čtvrťáků pracujících na projektu Přátelství bez hranic). Na závěr sečetl družstvům body za splněné úkoly a podle pořadí úspěšnosti se družstva vydala hledat bobrův poklad.

V pátek odpoledne zasadili účastníci setkání společný Strom přátelství před budovou Základní školy v Přimdě.

Poté děti zhodnotily setkání a vše, co se společně během týdne naučily. Nakonec zhodnotily i celý projekt.

Poděkování patří všem účastníkům setkání – žákům i jejich učitelům, do všech úkolů se opravdu aktivně zapojili. Veliký dík náleží všem učitelům, provozním zaměstnancům a žákům ZŠ Přimda, kteří se na organizaci setkání podíleli – odvedli dobrou práci. Poděkování patří rovněž paní Saliové a zaměstnancům RS Přimda, kde byli účastníci setkání ubytováni. A samozřejmě také panu Karlu Ochantelovi, který si pro děti připravil rýžování zlata a dalších minerálů. Bez pomoci všech těchto obětavých a ochotných lidí bychom si setkání nedovedli představit.

Skype setkání

Krátce po skončení mobility v Polsku se naši žáci setkali se svými kamarády znovu, tentokráte prostřednictvím Skype konference, během níž zhodnotili právě uplynulou vzdělávací aktivitu v Mielżynu a také si popovídaly o svých plánech na prázdniny. Skype setkání jsme uskutečnili 20. června 2018.

Druhé Skype setkání se konalo 8. listopadu 2018. Zhodnotili jsme při něm vzdělávací aktivitu ve Sliači.

Třetí Skype setkání jsme uskutečnili 17. června 2019 a jeho cílem bylo zhodnocení vzdělávací aktivity na Přimdě.