eTwinning 2018-19

Demokracie v nás

Při příležitosti květnových voleb do Evropského parlamentu a 30. výročí sametové revoluce v roce 2019 připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás.

Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly budou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),

* celostátní (Parlament ČR), 

* evropské (Evropský parlament).

Hra je svým zaměřením vhodná především pro žáky 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ a bude probíhat ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.

Přihlásit se do hry je možné  do pondělí 4. 2. 2019 (včetně) splněním úkolu „Začínáme –  představujeme se

Konkrétní 3 interaktivní úkoly, které bude potřeba v rámci soutěže splnit, budou zveřejněny v den jejího začátku, tedy v úterý 5. 2. 2019 (Den bezpečnějšího internetu) na webu www.etwinning.cz, a na jejich vypracování budou mít zapojené týmy 2,5 měsíce. Poté budou informace z úkolů shrnuty do finální společné závěrečné aktivity a v Den Evropy, tj. 9. 5. 2019, bude ukončena.   

Více informací v přiloženém plakátu: eTw-hra-plakat

 

Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc – Przyjaźń bez granic

Tento česko-slovensko-polský projekt je věnován 100. výročí založení Československé republiky a Polska. Projekt je určen žákům 4. třídy.

Čechoslováčik

Cílem projektu je vytvořit společný česko-slovenský časopis. Projektu se budou věnovat žáci 8. a 9. třídy zejména v hodinách slohu.

The world of children’s dreams

Pohádky jsou kolem nás již od dětství, jsou součástí lidové kultury a literatury. Díky projektu se žáci seznámí s tradicemi a literaturou různých zemí. V rámci tzv. tvořivého psaní budou vytvářet i vlastní příběhy. Projektu se budou věnovat žáci 7. třídy v hodinách angličtiny.

Entdecke Polen von Norden bis Süden

Projekt je založen na soutěži Němci a jejich východní sousedé – My v Evropě, jíž se chceme zúčastnit společně s naší partnerskou školou v Mielżynu. Letošním tématem soutěže je „Varšava – Visla – Wawel. Objev Polsko!“ Na projektu budou pracovat žáci 8. a 9. třídy v hodinách němčiny.