eTwinning 2019-20

Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht

Projekt je zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností v německém jazyce, pracují na něm žáci 8. a 9. třídy. Jejich partnery jsou žáci ze tří polských škol, Slovinska a Tenerife.

Učím, učíš, učíme

Projekt je věnován spolupráci žáků mladšího školního věku a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Účastní se jej žáci 5. tříd ZŠ Přimda a ZŠ Š. M. Daxnera z Rimavské Soboty a žáci ze ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodě. Otevřen je rovněž našim spádovým školám.

Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka

Jedná se o eTwinningový projekt a zároveň školní soutěž zaměřenou na současné problémy životního prostředí, klimatické změny, potřebu chránit vodní zdroje, recyklovat odpad atd. Společně si připomeneme Světový den vody (22. března) a Den Země (22. dubna), vytvoříme krmítka pro ptáky či hmyzí hotely atd. Projekt i soutěž budou probíhat v druhém pololetí školního roku 2019/20.