Let´s make Earth Day everyday

Za projekt Let’s make Earth Day everyday uskutečněný ve školním roce 2010/11 získala naše škola tři významná ocenění: národní certifikát kvality (nejvyšší ocenění za eTwinningové projekty udělované v jednotlivých účastnických zemích), žákovský eTwinningový certifikát kvality a nejnověji též evropský certifikát kvality.

Zpráva z českého národního podpůrného střediska eTwinningu:

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „LET’S MAKE EARTH DAY EVERYDAY“  byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

S pozdravem,

eTwinning Team

Evropský certifikát kvality

Evropský certifikát kvality