eTwinning 2018-19

Demokracie v nás

Při příležitosti květnových voleb do Evropského parlamentu a 30. výročí sametové revoluce v roce 2019 připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás.

Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly budou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),

* celostátní (Parlament ČR),

* evropské (Evropský parlament).

Hra je svým zaměřením vhodná především pro žáky 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ a bude probíhat ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.

Více informací v přiloženém plakátu: eTw-hra-plakat

Do soutěže se úspěšně zapojili žáci 4., 8. a 9. třídy, kteří si za svoji práci převzali na konci roku drobné odměny od DZS.

Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc – Przyjaźń bez granic

Tento česko-slovensko-polský projekt byl založen u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky a Polska. Do projektu se zapojili žáci z 4. tříd – na fotografii jsou účastníci projektu z České republiky a Slovenska během setkání na Přimdě.

The world of children’s dreams

Na projektu spolupracovaly školy z 18 zemí: Itálie, Portugalska, Velké Británie, Bulharska, Arménie, Turecka, Slovinska, Albánie, Polska, Francie, Lotyšska, Gruzie, Ukrajiny, Rumunska, Dánska, Německa, Litvy a České republiky. V průběhu projektu žáci natočili dvě videa s typickými českými pohádkami (O veliké řepě a Červená karkulka), seznámili své partnery s českými pohádkami a vymýšleli i své vlastní příběhy a komiksy. Nakonec společně vytvořili vlastní pohádku – každá škola napsala jednu kapitolu. Společným výstupem projektu je elektronická kniha pohádek.
Do projektu se zapojili žáci 7. ročníku.
Zde je odkaz na TwinSpace projektu.

Společná kniha pohádek a příběhů

Entdecke Polen mit Bolek und Lolek

Jednalo se o česko-polský projekt založený na německé soutěži Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Tématem soutěže bylo tentokrát Polsko, průvodci projektem se nám proto stali Bolek a Lolek. Při hodnocení soutěže získali naši žáci cenu v kategorii komiksy. Slavnostní předávání cen se bude konat v červenci v Bamberku.
V rámci projektu se žáci nejprve představili (natočili krátká videa), vytvářeli komiksy s postavičkami Bolka a Lolka, seznámili partnery s typickými vánočními a velikonočními zvyky, společně namalovali středověké šindele, malovali obrázku jako polský umělec Nikifor, vytvořili polsko-bavorskou zahrádku a deskovou hru o Bolkovi a Lolkovi.
Do projektu se zapojili žáci 8. ročníku.
Zde je odkaz na TwinSpace projektu.

Náš projekt byl úspěšný – v bavorské soutěži Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa obdržel 2. místo. Díky tomu se dva naši žáci – Jan Chavík a Kristián Halla – mohli 23. – 25. července 2019 zúčastnit slavnostního předávání ocenění v Bamberku. Setkali se zde rovněž se svými dvěma kamarádkami z Polska.

Projekt získal národní certifikát kvality, který převzali zástupci naší školy z rukou primátora Plzně Mgr. Martina Baxy, radní Plzeňského kraje Mgr. et Mgr. Lucie Kantorové a vedoucí odboru školního vzdělávání DZS Mgr. Pavly Šabatkové dne 4. října 2019 v plzeňském Centru robotiky.

Teach me your language

Na projektu Teach me your language spolupracovaly školy ze 7 zemí: Jordánska, Itálie, Srbska, Španělska, Turecka, Portugalska a České republiky. Cílem bylo seznámit partnery s několika základními slovíčky a frázemi v našich jazycích. Společným výstupem projektu je elektronická audiokniha a společné omalovánky.
Do projektu se zapojili žáci navštěvující konverzaci v anglickém jazyce.
Zde je odkaz na TwinSpace projektu.

Náš sedmijazyčný audioslovníček

Sedmijazyčné omalovánky 

 

Ročenka Visibility of eTwinning Projects č. 9

Projekt Entdecke Polen mit Bolek und Lolek je popsán na str. 82 – 83.