eTwinning 2019-20

Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht

Na projektu spolupracovaly dvě školy z Polska, Slovinska, Španělska a České republiky. Cílem projektu bylo rozvíjet slovní zásobu v německém jazyce. V úvodu projektu si žáci vytvořili avatary, představili se a popsali svoji školu. Podle popisů přiřazovali jména partnerů k jejich avatarům. Přečetli si popisy partnerských škol a podle těchto textů se snažili nakreslit školy v Polsku, Slovinsku a Španělsku. Vytvořili společný adventní kalendář. Poté pracovali v mezinárodních týmech. První skupina připravovala obrazové diktáty (hádanky) na téma sport a volný čas, druhá na téma škola, třetí se věnovala módě a čtvrtá jídlu a pití. Z jednotlivých témat vytvořili žáci společné elektronické knihy. Žáci měli rovněž možnost zúčastnit se společných online hodin. Na závěr jsme projekt společně zhodnotili.

Do projektu se zapojili žáci 8. a 9. ročníku.

Naše školy: https://issuu.com/celinasw/docs/unsere_schulen

Společný adventní kalendář: https://tuerchen.com/6cb83275

Elektronická kniha všech obrazových diktátů: https://www.yumpu.com/de/document/read/63431071/bilddiktate

Naše společné knihy:

Jídlo a pití: https://app.writereader.com/library/book/1f36a75a-9112-4d3e-98be-badac4bb065f

Móda: https://app.writereader.com/library/book/88e40d13-13e4-40fe-91f5-6e6ef261184b

Škola: https://app.writereader.com/library/book/bb86aa91-eaf0-4b3f-8d00-208920e97910

Sport: https://app.writereader.com/library/book/e10080c6-5285-410a-9f98-c4ffb32c4ece

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/91519/home.

Učím, učíš, učíme

Jednalo se o česko-slovenský projekt, v němž byla uplatněna metoda tzv. vrstevnického učení. Žáci 5. tříd z Přimdy a Rimavské Soboty měli za úkol vytvořit různé pracovní listy a výukové materiály pro žáky ze ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodě a MŠ Přimda. Projekt zahrnul všechny vyučovací předměty na 1. stupni. Ze všech pracovních listů vznikla elektronická kniha: https://en.calameo.com/read/0063391508f5bc0727bef 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95010.

 Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka

Jedná se o eTwinningový projekt a zároveň školní soutěž zaměřenou na současné problémy životního prostředí, klimatické změny, potřebu chránit vodní zdroje, recyklovat odpad atd. Cílem projektu je uvědomit si současné problémy životního prostředí, společně si připomenout Světový den vody (22. března) a Den Země (22. dubna), vytvořit krmítka pro ptáky či hmyzí hotely atd. 

Práci jsme zahájili v druhém pololetí, kvůli uzavření škol jsme ji však museli brzy přerušit. Projekt bude pokračovat v příštím školním roce, určen je zájemcům z celé školy.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/110292.

Von Güterschaft bis Bitcoin – der Handel rollt weiter

Projekt realizují partneři z Polska (koordinátoři projektu), Španělska, Řecka a Bulharska v rámci programu Erasmus+. Naše škola je zapojena pouze jako eTwinningový partner – projektu se zúčastnili žáci 9. třídy, v době uzavření škol se připojili i někteří osmáci. V úvodu projektu měli žáci za úkol se představit a vyplnit dotazník o svém budoucím povolání. Jednotlivé úkoly se věnovaly dějinám obchodu a řemesel, cechům, obchodním cestám, mincím atd. V době uzavření škol měli žáci možnost účastnit se společných projektových online hodin. Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce, otázkou je, zda i za naší účasti, neboť 9. třída končí svoji školní docházku.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95355.

eTwinning na doma

Projekt byl vytvořen českou NSS v době uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru. Na zájemce z řad žáků čekaly čtyři úkoly:

Jaro za oknem aneb jak to vidím já (úkolem bylo sepsat krátký příběh nebo složit básničku)

Co děláme s rodinou, na co jindy nebyl čas (žáci měli vyfotit, co v době uzavření škol dělají s rodinou)

Relaxujeme tvořivou činností (žáci měli vyfotit, natočit na video nebo popsat nějakou rukodělnou aktivitu)

eTwinning challenge – buďte kreativní (úkolem bylo „rozhýbat“ eTwinningové postavičky – natočit krátký animovaný film) – v této části získala velké uznání práce Šárky Houzarové

Do projektu se zapojili žáci 6., 8. a 9. ročníku.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/113368.

Vánoce, Vánoce přicházejí… do naší školy

Jednalo se o eTwinningvou hru pro školy z venkovských regionů. Zúčastnila se jí družstva z 5., 6., 8. a 9. třídy.

 

Ročenka Visibility of eTwinning Projects č. 10

Projekty, na nichž jsme pracovali, jsou popsány na str. 59 – 61 a 100 – 101.