Čtení pomáhá

Natálie Kováčiková označila během Noci s Andersenem v roce 2017 knihy ve školní knihovně záložkami informujícími o tom, který titul je uveden na seznamu aktivity Čtení pomáhá. Tyto knihy jsou barevně vyznačeny i v níže uvedeném seznamu:

Červeně – první stupeň

Modře – druhý stupeň

Zeleně – střední školy 

Knihy z aktivity Čtení pomáhá