Český jazyk – 1. třída

2. týden

PS – str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9- cv. 1- číst, vyznačit barevně písmena a slabiky,
str. 3 – cv. 4, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 3,  str. 6, – cv. 2, 3, 4, str. 7- cv. 2, str. 8 – cv. 5,
str. 9 – cv. 2, 3, 4

1. týden

Slabikář:

  • opis psacího písma str. 6 – 26
  • číst slova – str. 27 – 32
  • číst str. 33 – 34
  • opis psacího písma str. 35 – 50
  • číst do str. 88

Vypracovat pracovní list: Český jazyk