Anglický jazyk – 3. třída

Učebnice Happy Street 1

Možnost procvičování online: Happy Street 1

Skupina paní učitelky Tiché

3. týden

Milí třeťáčci,

toto je spíše info pro rodiče – jelikož tato situace není jen chvilková záležitost, rozhodla jsem se, že bude pro mne a zároveň i pro Vás jednodušší, abyste mi veškeré úkoly dětí, u kterých jsem psala, že je odevzdají po návratu do školy, zaslali na můj e-mail vero.ticha@email.cz, můžete mi je vyfotit nebo v případě, že máte doma skener, můžete je naskenovat. Nepředpokládám, že děti budou mít své e-maily, proto Vás prosím, abyste úkoly zaslali ze svých e-mailů. Jen mi prosím označte, kterému dítěti úkoly zasíláte a za který týden, ať v tom není zmatek a zároveň Vás prosím, ideální bude, když mi úkoly zašlete vždy ke konci uplynulého týdne, za který mělo Vaše dítě úkoly tvořit. Budu mít tak přehled o tom, že se Vám daří nelehkou situaci zvládnout a zároveň budu ráda, když uvidím, že děti opravdu opakují a pracují 😊 Moc děkuji za spolupráci!

Novým úkolem na nový týden bude zopakovat si části těla, v učebnici je najdete na str. 39, dále navíc posílám pracovní list „Parts of the body“, kde je postavička a najdete u ní daleko více částí těla, než jsme se společně učili, to je jen jako bonus pro vás. Tento pracovní list má 2 stránky a na druhé straně jsou zpřeházená slovíčka týkající se jednotlivých částí těla, tak si zkuste sami doplnit dle toho, co již víte. Rodiče prosím, aby mi tento úkol zaslali.

Poté po vás budu chtít, abyste mi nakreslili svou vlastní postavičku a u ní mi šipkami vyznačili jednotlivé části lidského těla (samozřejmě jen ty, které znáte) a popsali mi je anglicky. Rodiče opět prosím o zaslání koncem týdne.

Ráda bych, abyste si doma pustili toto video, jež je o základních předložkách, které v angličtině používáme:

https://www.youtube.com/watch?v=YEkBhSoc_mA

Dále si projděte tento článek, kde je vše také pěkně popsané:

http://www.anglictinaspepou.cz/2012/12/07/predlozky-mistni-in-at-on-by/

Vaším úkolem bude použít tyto 3 předložky (in, on, at) tak, že nakreslíte medvídka a krabici dle těchto předložek. Např. medvídek je v krabici, medvídek je na krabici, medvídek je u krabice a zároveň mi k obrázkům napíšete tyto věty, ale v angličtině. 😊 Rodiče prosím o zaslání.

Posledním úkolem budou slovíčka k nové lekci, která se začnete učit, jsou v pracovním sešitě na straně 102 – 103.

Dále pod tímto odkazem najdete veškerý „hravější“ materiál k naší učebnici, jedná se o hry, obrázkový slovníček, písničky, testíky nebo články. Prosím, ať děti pracují i s tímto, hodně jim to pomůže a usnadní práci 😊 https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Děkuji!

Aj 3 – Parts of the body – VT

2. týden

Milí třeťáčci,

pokud jste nestihli úkoly z minulého týdne, prosím, pokračujte v nich v týdnu následujícím.

Na další týden vám zasílám několik pracovních listů, které budou sloužit jako opakování a upevňování látky, kterou jsme se učili.

Pokud nemáte doma možnost si pracovní listy vytisknout, postačí mi, když veškerá cvičení uděláte na papír, stejně jako u pracovního listu, kde se po vás chce kreslit. Můžete si vše nakreslit dle sebe, jen mi to správně anglicky pojmenujte 😊

Posílám vám pracovní list s názvem „Numbers“ – tedy opakování číslovek od 1 do 20.

V dalším pracovním listu s názvem „Fun with numbers – crossword“ naleznete křížovku, do které doplníte číslovky, na pomoc si můžete vzít předchozí pracovní list nebo učebnici a uprostřed by vám měla vyjít tajenka. Prosím, ve škole mi odevzdáte.

Třetí pracovní list má název „Toys“ – přiřadíte správně názvy hraček k jednotlivým obrázkům a obrázky si poté můžete libovolně vybarvit. Pokud nemůžete vytisknout, hračky mi nakreslíte a poté opět platí, že tento papír ve škole všichni odevzdáte.

Poslední pracovní list je opět na téma hračky, kde dle zadaných barviček vybarvíte jednotlivé hračky. Pokud nemůžete vytisknout, nakreslete mi je, a až přijdete do školy, odevzdáte i tento úkol.

Platí, že stále opakujete kapitoly 1 – 5, abyste uměli všechna slovíčka a probrané učivo.

Pokud by si někteří rodiče nevěděli rady, prosím, kontaktujte mne na e-mailu vero.ticha@email.cz.

(Zdroj: https://en.islcollective.com/resources/printables)

Aj 3 – Numbers

Aj 3 – Fun with numbers

Aj 3 – Toys

Aj 3 – Toys II.

1. týden

Milí třeťáčci,

ráda bych, abyste mimořádné volno využili v následujícím týdnu hlavně k opakování probrané látky. Dále bych chtěla, abyste se zaměřili na barvy, školní potřeby, hračky, ovoce a číslovky od 0-20 – jak na samotná slovíčka, tak i na jejich psanou formu. Jedná se o kapitoly 1 – 5.

K opakování poslouží učebnice Happy Street 1 (str. 6-39) a stejně tak pracovní sešit Happy Street 1, kde si projděte všechna cvičení, co máme již hotová a věnujte pozornost i slovíčkům, která jsme si četli a měli jste se je průběžně učit. Zde se jedná o strany 101-102.

Vím, že jste šikovní a zde posílám několik odkazů, kde můžete výše zmíněné procvičovat zábavnou formou 😊

Číslovky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3440

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5435

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5440

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5444

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1730

Barvy:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728

Hračky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5471

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1734

 

Skupina paní učitelky Toščevy

3. týden

3. třída – Tento týden budeme opakovat barvy, hračky, čísla a tělo. Pracovní listy budou sloužit jako opakování a upevňování látky.

Stále procvičujte na webových stránkách:  https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=global&selLanguage=en

https://www.skolasnadhledem.cz/

Pracovní listy

Body – memory game

Body – parts

Colours

Easter

Numbers

Toys

(Zdroj: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search)

2. týden

Uč. str. 40

PS str. 51 / cv. 2

Odkaz: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=global&selLanguage=en

1. týden

Uč. str. 39 / Body (tělo)      

PS str. 102 / 5. lekce