Český jazyk – 3. třída

3. týden

Pracovní sešit                                            

4/11     5/15     12/2 Pracujte s pomocnou kartou ze sešitu.

str. 13

Učebnice                                         

102 – 103

Nezapomeňte na čtení a zápis do čtenářského deníku.

1. a 2. týden

V březnu by měli žáci stále pracovat s vyjmenovanými slovy – B, L, M, P, a S. Dále by si měli zopakovat učivo o slovesech.

Pracovní sešit

1. díl:               cokoliv zpětně, ale předně 59, 60

2. díl: strana 1, 2,      3/ 8           9, 10, 11

Učebnice

86 – 100

Ústně:   88/1,   89/2,3  90/1, 2, 4   91/2    92, 93, 94, 95,  97/5   99   100/4

Do sešitu:  87/4    89/4   96/4  

Písanku dokončit celou.

Čtení

Dosledovat Broučky (YouTube) od 8. dílu.

Do domácího sešitu napsat nadpis „Broučci 10. díl“ a stručně popsat děj. Totéž s 12. dílem.