Matematika – 3. třída

3. týden

Tento týden se zaměříme na geometrii a opakování učiva.

  • přenášení úsečky – shodné úsečky

Učebnice (3. díl)        

str. 11 – zde je vysvětlení a pár úkolů.

Úkol v modrém rámečku zkusí dobrovolníci. Nejdříve si však celou stránku pečlivě pročtěte, prohlédněte si obrázky a ještě si pusťte video, které vám také pomůže: https://www.youtube.com/watch?v=goF9szHavMY  POD VIDEEM MUSÍ BÝT TENTO NÁZEV: Přenášení úsečky pomocí kružítka, Geometrie 3. ročník, strana 55, úvod

Je z jiné učebnice, ale nevadí. Video je důležité od 13. minuty. V nastavení videa si můžete zpomalit rychlost přehrávání. Až si vše prostudujete, můžete si zkusit pracovat pomocí postupu z videa nebo v učebnici. Zkuste přenášení jak pomocí papírku (v učebnici), tak pomocí kružítka.

Pracovní sešit                                            

10/10   24/8,9             

14/7, 8, 9

Učebnice                                         

19/1 do sešitu

1. a 2. týden

Učivo (bez nové látky)

  • upevňování písemného sčítání a odčítání do 1000 včetně slovních úloh
  • procvičování násobilky (pamětně, slovní úlohy)
  • kruh, kružnice viz učebnice
  • opakování rovinných útvarů – trojúhelník, čtverec, obdélník
  • opakování obvod čtverce, obdélníku (dle sešitu geometrie – bez vzorce)

Pracovní sešit

8/6, 7, 8, 9       9/1, 2, 3, 6       10/9     11/4

Učebnice

54, 55, 56

Úlohy do domácího nebo geometrického sešitu: 54/8,   55/2, 3 

  • 56/ zapsat měření ze cvičení 1, 2      
  • cv. 4, 5 narýsovat do sešitu

(Upozorňuji, že žáci 3. ročníku neumí a neměli by umět rýsovat čtyřúhelníky! Měli by pracovat pouze za pomoci čtverečkovaného papíru).

Nové učivo + opakování

  • dělení se zbytkem

Toto učivo je bohužel ve 3. dílech učebnic. Pokuste se s dětmi najít vysvětlení pomocí jiných učebnic nebo na internetu. Vhodné jsou prezentace, např. https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

Dále Vám pomůže pracovní sešit.

Počítání typu: 12 : 3 = 4   =>  13 : 3 = 4 zbytek 1     =>   3 * 4 +1= 12 + 1= 13

Začněte dělením násobků čísla 2. Poté 3 a dále 4. Nepočítejte náhodně.

Do sešitu:

2 : 2 = 1      3 : 2 = 1 zb. 1;   zk: 1 * 2 + 1 = 2 + 1 = 3    

4 : 2 = 2      5 : 2 = 2 zb. 1;   zk: 2 * 2  + 1 = 4 + 1 = 5

6 : 2 = 3      7 : 2 = 3 zb. 1;   zk: 3 * 2 + 1 = 6 + 1 = 7           

Pokračujte takto dále.

Pracovní sešit

11/1, 2, 3, 5     12/9, 10, 11     13/1, 2, 5, 6