Anglický jazyk – 4. třída

Učebnice Happy Street 2

Možnost procvičování online: Happy Street 2

3. týden

Procvičovat:

  • porozumění textu
  • sloveso být
  • slovní zásobu kapitoly 1 – 6, jedná se o  PS str. 95 – 96
  • dny v týdnu

K tomu vám budou sloužit pracovní listy a odkazy na webové stránky.

https://www.helpforenglish.cz/article/2008030801-dny-v-tydnu

https://www.helpforenglish.cz/article/2007080601-sloveso-byt-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2007081802-sloveso-byt-2-zapory

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

Pracovní listy

All about me

Days of the week – reading

Days of the week

New Happy Street 2

Physical description

(Zdroj: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search)

2. týden

Uč. str. 43

PS str. 55 a str. 96 / lekce 5, 6

Odkazy:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=global&selLanguage=en

1. týden

Uč. str. 40 – 42

PS str. 51 – 54