Anglický jazyk – 5. třída

Učebnice Project 1, 4. edice

Možnost procvičování online: Project 1

Skupina paní učitelky Tiché

3. týden

Milí páťáci,

jak jsme se již domlouvali, prosím, abyste mi zaslali vaše úkoly, u kterých jsem napsala, že je budu chtít po návratu do školy, e-mailem. Pokud někteří nemáte vlastní e-mail, prosím rodiče, aby mi poslali vše ze svého e-mailu a děkuji. Úkoly můžete vyfotit, ale pokud máte skener, můžete je naskenovat. Ideální bude, když mi budete vše posílat ke konci daného týdne, pro který úkoly platily a označíte mi, za který týden a za koho úkoly odesíláte, ať je v tom pořádek. 😊 Můj e-mail je následující: vero.ticha@email.cz.

Budu tak mít přehled a zároveň zpětnou vazbu od vás, že se snažíte i přes tuto nelehkou situaci vypořádat s tím, co po vás chci.  

Úkolem pro další týden bude v učebnici na str. 40 vypracovat cvičení č. 2a, kde napíšete k jednotlivým hodinám časy a použijete časy, které máte hned pod zadáním. Úkol napište na papír nebo ve Wordu a poté mi odešlete e-mailem. V pracovním sešitě na str. 32 vypracujete cvičení 2, kde napíšete časy dle hodin na obrázcích.

Dále si pod tímto odkazem oživíte časové předložky, stačí si přečíst:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006063003-casove-predlozky-in-on-at-prehled

A zde si uděláte jednoduché cvičení na předložky:

https://www.helpforenglish.cz/article/2018091501-cviceni-predlozky-in-a-on

Dále v PS na str. 33 vypracujete cvičení č. 3, kde dopíšete pouze předložky on nebo at.

V učebnici na str. 42 si přečtete celý článek My day, tedy cvičení č. 2 a přeložíte mi ho do českého jazyka. Opět můžete na papír nebo ve Wordu. Prosím o zaslání e-mailem.

Dalším úkolem bude procvičení a zopakování přítomného času prostého, který se učíte už druhým rokem, takže byste ho VŠICHNI měli již umět 😊

Zde je odkaz: https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty

Zde cvičení: https://www.helpforenglish.cz/article/2008041501-cviceni-pritomny-prosty-cas

Zde pomůcka: https://www.helpforenglish.cz/article/2009011901-pritomny-prosty-cas-tabulka

Dále prosím, aby si ti, kteří tak ještě neučinili, vyžádali u paní učitelky Anděl Valečkové přístupové kódy k aplikaci WocaBee, kde na vás již čekají balíčky slovíček a můžete je doma tak procvičovat, až vás tam bude více, domluvíme si tam i testík na slovíčka.

Děkuji za spolupráci!

2. týden

Milí páťáci,

v následujícím týdnu platí, že se stále učíte slovíčka z lekce č. 3 a zároveň zpracováváte váš větší projekt týkající se školy. Pokud jste nestihli nějaký úkol v minulém týdnu, doděláte v týdnu dalším, nic se neděje.

Tento týden vám posílám pár pracovních listů.

První pracovní list je na zopakování slovesa „have got“. V 1. cvičení se po vás chce, abyste opravili věty a použili slova v závorkách, máte uvedený i příklad. Ve cvičení 2 doplníte tyto tvary: have got/has got/haven´t got/hasn´t got a v posledním cvičení číslo 3 přepíšete věty a použijete dlouhý tvar sloves. Pokud nemáte možnost vytisknout, přepište na papír a ve škole odevzdáte.

Druhý pracovní list je též opakování slovesa „have got“. V prvním sloupečku doplníte správný tvar „have got“ nebo „has got“ a ve druhém sloupečku napíšete zápor „have not got“ nebo „has not got“. Pokud opět nemáte možnost tisku, přepište na papír a ve škole též odevzdáte.

Třetí pracovní list je na zopakování zvířat. V bublinkách si přečtete text o jednotlivých zvířatech a spojíte jej s nimi a zároveň pod každé zvíře dopíšete jeho název v angličtině. Pokud nemáte možnost tisku, stačí mi na papír přepsat bublinky a vedle nich napsat, o jaké zvíře se jedná.

Nejdelším úkolem pro vás bude zopakování časových údajů, jelikož na nás ve 4. lekci čekají. Učili jsme se je loni, ve 4. třídě, nicméně zde posílám pěkná videa, která vám snad oživí to, co jste možná pozapomněli 😊

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 https://www.youtube.com/watch?v=3icBxO6Wjz0

Jako poslední úkol posílám pracovní list s názvem „Telling the time“. Je dlouhý, má 4 stránky, z toho jsou tam ale jen 3 cvičení na vypracování. V prvním napíšete správný čas, který vidíte na hodinách; ve druhém cvičení opět napíšete správný čas, který je na hodinách, a v posledním cvičení si představíte, že je to váš rozvrh, a dle příkladů odpovíte na uvedené otázky s tím, že si zároveň zopakujete předměty ve škole.

Kdyby něco nebylo jasné, kontaktujte mne e-mailem na vero.ticha@email.cz, anebo prostřednictvím nově založené skupiny na WhatsApp.

(Zdroj: https://en.islcollective.com/resources/printables)

Aj 5 Have got 1

Aj 5 Have got 2

Aj 5 – Animals Aj

5 – Telling the time

1. týden

Milí páťáci,

v následujícím týdnu po Vás budu chtít, abyste si zopakovali lekci číslo 3, jak v učebnici, tak v pracovním sešitě Project 1.

Budete umět všechna slovíčka z pracovního sešitu, která se týkají 3. lekce a najdete je v PS na str. 82. Většinu jsme se již učili, takže byste měli pokračovat od Pets až po Your project.

Zopakujte si sloveso „Have got/has got“ na následujících odkazech:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007090801-sloveso-mit-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2007090802-sloveso-mit-2-otazky

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031405-sloveso-have-4-prehled

cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be

písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI

Dále si zopakujte školní předměty, učebnice str. 34 a na papír mi nakreslete váš rozvrh a předměty i dny v týdnu do něj vypíšete v AJ. Tento papír mi ve škole odevzdáte.

Zde odkaz na procvičení školních předmětů:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5509

V učebnici na str. 39 je větší projekt, který se týká školy. Chce se po vás, abyste si našli nějaké obrázky vaší školy, vašich spolužáků a učitelů (můžete použít fotografie, můžete kreslit, je to na vás). Tyto obrázky nalepíte či nakreslíte na velkou čtvrtku a ke každému obrázku napíšete nejméně 2 věty a popíšete, co na něm je. Zároveň přidáte svoji fotku nebo svůj autoportrét a napíšete mi něco o sobě, cca 5 vět. Tento projekt mi opět ve škole odevzdáte.

Dále v pracovním sešitě na str. 30 uděláte cvičení 1, kde máte porovnat dva obrázky a napíšete, co je na obrázku B jiného. Další bude cvičení 2, kde popíšete dané věci a použijete slova z obdélníčku. Jako další si ve cvičení 3 přečtete text a zodpovíte otázky. Poslední je cvičení 4, kde správně napíšete názvy předmětů.

Pokud by něco nebylo jasné, neměli jste učebnici nebo pracovní sešit, napište na e-mail vero.ticha@email.cz, budu vám k dispozici.

Skupina paní učitelky Toščevy

3. týden

5. třída – procvičovat čas.  Pracovní listy a odkazy na webové stránky pomohou při učení časových předložek.

https://www.helpforenglish.cz/article/2010020902-zakladni-casove-predlozky

PS: str. 33 / cv. 3

Procvičovat dny v týdnu, školní předměty a aktivity. PS str. 67

https://www.helpforenglish.cz/article/2008032606-my-typical-day

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=global&selLanguage=en

Pracovní listy

Prepositions of time

Telling the time

Time prepositions

(Zdroj: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search)

2. týden

Uč. str. 40   

PS str. 32, CD k poslechu je v sešitu    

Uč. str. 39 / projekt  My school  

PS str. 75 / cv. 4.1 a 4.2 naučit  

PS str. 83 /  4. Time  A – What’s the time, please?

Odkaz: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=global&selLanguage=en

1. týden

Uč. str. 38 / cv. 1, 2, 3    

PS str. 30 – 31  

projekt  My school   uč. str. 39