Český jazyk – 5. třída

3. týden

Pracovní sešit

  • str. 20 / cv. 14 a 16
  • str. 21 (můžete trénovat jako přepisy a diktáty)
  • str. 22 / všechna cvičení
  • str. 23 / cv. 3
  • str. 24 / cv. 6
  • str. 25 / cv. 8
  • str. 26 / cv. 1

 Nová jsou však zájmena,                  

zaskakují za jména.

Pro nás již nová nejsou, ale musíte se pořádně naučit jejich druhy.

Zde máte odkaz na video, kde paní učitelka hezky vysvětluje jednotlivé druhy zájmen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU&t=261s

Zájmena naleznete v učebnici na str. 108 – 116, zaměřte se zde na růžové rámečky a potrénujte je. 

Na str. 112 se pořádně podívejte na skloňování zájmena . Vzpomenete si na naši pomůcku? MĚ (2. a 4. pád) – babičky, babičku / MNĚ (3. a 6. pád) – babičce, babičce?

2. týden

Video k zopakování PŘÍDAVNÝCH JMEN (horší kvalita, ale celkem stručně vysvětleno)

https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg&t=401s

V učebnici na str. 97 a 100 si zopakujte růžový rámeček.

Na str. 98 se zaměřte na cv. 4, kde dochází ke zdvojení hlásky N.

Na str. 101 si přečtěte úryvek z Broučků. Zkuste také vylíčit, jak se příroda probouzí ze zimy. Své líčení napište na papír, kdo může, napíše ho na počítači a vytiskne.

POZOR! Velice důležitou složkou líčení je jazyk. Jedná se totiž až o „básnický“ popis. Měli byste tedy slova nebo slovní spojení citově zabarvovat a používat neobvyklé výrazy.

Jako příklad si uvedeme větu: „Venku stál strom, na který padal sníh.“  Větu přetvoříme třeba takto: „Všude kolem poletovaly vločky sněhu a zahalovaly do své bílé peřiny strom, který stál majestátně opodál.“ 

 Pracovní sešit od str. 15 do str. 19 – do cv. 10

1. týden

Nezapomenout ČÍST a zapisovat knihy do vašich deníků!

V TÝDNU DO 13. 3. 2020 (bylo již zadáno ve škole)

Učebnice str. zopakovat růžový rámeček o PŘÍDAVNÝCH JMÉNECH

Pracovní sešit str. 9 – 10 všechna cvičení

V TÝDNU OD 16. 3. DO 20. 3. 2020 (také bylo zadáno již ve škole)

Pracovní sešit str. 11 -14 vypracovat všechna cvičení