Matematika – 5. třída

3. týden

Nezapomínejte, pokud počítáme dělení dvojciferným číslem, používáme již pouze zkrácený zápis 🙂  https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0

Vypočítejte v učebnici:

  • na str. 43 / cv. 12 (POZOR! Vzpomeňte si, které početní výkony provádíte nejdříve.)
  • str. 44 / cv. 7

Na stránkách https://www.proskoly.cz/ procvičujte desetinná čísla (přihlášení —˃ testy —˃ matematika —˃ desetinná čísla… vyzkoušejte vše, co je již probráno). Přihlašovací údaje naleznete nalepené v žákovských knížkách. Budu ráda, když na těchto webových stránkách budete procvičovat více věcí 🙂

Pro „rychlíky“ 🙂 (toto učivo budete probírat až v příštím týdnu)

Již umíte zapisovat a porovnávat desetinná čísla, proto se můžete vrhnout na jejich sčítání a odčítání 🙂

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

 PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

https://www.youtube.com/watch?v=LKGp9Xc5uDg

2. týden

Nezapomínejte procvičovat desetinná čísla. Zde jsou videa k zopakování této látky:

Zlomky a smíšená čísla zápis v desetinných číslech

https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I

Desetinná čísla – zapisování a čtení

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

V učebnici si opakujte na str. 35 – 37 a str. 40 – 41

Vypočítat cvičení z učebnice (do sešitu nebo na papír):

str. 34 / cv. 5

str. 35 / cv. 14

str. 37 / cv. 10 (zápis, výpočet a odpověď)

str. 37 / cv. 13

str. 40 / cv. 4 (6,8 = 6 + 0,8) a cv. 5 (3 + 0,7 + 0,02)

Porovnávání desetinných čísel > < =

https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc

Tuto látku potrénujte v učebnici na str. 42 a 43.

Vypočítejte z učebnice na str. 42 / cv. 3 (do sešitu nebo na papír)

1. týden

V TÝDNU DO 13. 3. 2020 (bylo již zadáno ve škole)

Pracovní sešit str. 12 – 13 všechna cvičení

V TÝDNU OD 16. 3. DO 20. 3. 2020 (také bylo zadáno již ve škole)

Pracovní sešit str. 14 – 18 vypracovat všechna cvičení

Učebnice str. 32 – 34 procvičovat desetinná čísla

(Učivo je nové, bylo vysvětleno den před uzavřením školy.)