Vlastivěda – 5. třída

3. týden

Pročíst v učebnici str. 19 – 23 a udělat si výpisky

MANUFAKTURY

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&t=24s

PARNÍ STROJE

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY&t=69s

2. týden

Na str. 17 v učebnici si zopakujte VÝZNAM OSVÍCENSTVÍ, na této straně si také přečtěte o vládě Marie Terezie a na str. 18 si přečtěte o vládě Josefa II.

Vláda Marie Terezie

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

Reformy Marie Terezie

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

Vláda Josefa II.

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

pracovní sešit vypracovat str. 5 a 6

NEZAPOMEŇTE SI DĚLAT ZÁPISKY (z probrané látky)!

1. týden

Do sešitu na ZÁPISKY vypsat znaky jednotlivých uměleckých slohů, které jsme již stihli probrat (románský, gotický, renesanční a barokní sloh)