Anglický jazyk – 6. třída

Učebnice Project 2, 4. edice

Online procvičování: Project 2

Skupina paní učitelky Anděl Valečkové – úkoly do 8. dubna 

Žáci, jejichž školní sešity zůstaly ve škole, si je mohou vyzvednout ve škole kterýkoli pracovní den dopoledne po předchozí domluvě s vyučující. 

V případě potřeby cokoli vysvětlit je možné kontaktovat vyučující na mailu andelvaleckova@zsprimda.cz nebo po předchozí domluvě na Skype (skola.primda). Veškeré učivo společně shrneme a případně dovysvětlíme, co bude třeba, po návratu do školy.

Vzhledem k tomu, že návrat do školy je zatím v nedohlednu, prosím o elektronické odevzdání vypracovaných úkolů. Hotové úkoly prosím naskenujte nebo nafoťte a odešlete na mail: andelvaleckova@zsprimda.cz. Nezapomeňte prosím v mailu uvést, kdo úkol odevzdává.

Termíny odevzdání úkolů:

 • úkoly zadané do 8. dubna prosím odevzdat do čtvrtka 9. dubna 2020

Děkuji předem, opatrujte se

Jana Anděl Valečková

 

Na stránce wocabee.app si můžete procvičovat slovíčka 2. lekce, jsou tam rovněž připraveny testy na slovíčka, které budou aktivní vždy v určitý den:

Pro ty, kteří nestihli nebo zapomněli vypracovat některý test, jsou připraveny „druhé pokusy“ – testy můžete vyplnit 6. – 8. dubna.

 • Lekce 2A – 24. března od 8:00 do 20:00
 • Lekce 4 Farm animals – 26. března od 8:00 do 20:00
 • Lekce 2B – 30. dubna od 8:00 do 20:00
 • Lekce 2C – 31. dubna od 8:00 do 20:00
 • Lekce 2 Wild animals – 2. dubna od 8:00 do 20:00
 • Lekce 2D – 6. dubna od 8:00 do 20:00

Chválím všechny, kteří pilně procvičovali slovíčka ve Wocabee a vyplnili testy! Jste šikulové, mám z vás radost! Známky dostanete po návratu do školy.

 

2. lekce

Pracovní sešit
 • naučit slovíčka 2. lekce (oddíly 2A, 2B, 2C, 2D) – str. 81 – 82
 • vyplnit – dle svých možností – cvičení v pracovním sešitě, oddíly 2A, 2B, 2C, 2D (str. 14 – 21)
 • mluvnice je vysvětlena v pracovním sešitě na str. 73 (přítomný čas průběhový – jedná se o opakování učiva; osobní zájmena – nové učivo – naučit tvary osobních zájmen v podmětu a předmětu)
Učebnice
2A Our school trip
 • přečíst článek Our school trip a písemně vypracovat cvičení (do školního sešitu nebo na papír): 20 – 21/3a, 3b 
2B Mickey’s model dinosaur
 • přečíst komiks na str. 22 a písemně k němu vypracovat cvičení 1 (odpovědi na otázky k textu) a 2 na straně 22 (spojení částí A a B do smysluplných vět – dle textu)
 • str. 23/ cv. 4 – vypracovat písemně: utvořit otázky dle vzoru (modrým písmem) a odpovědět na ně
2C My favourite animals
 • písemně vypracovat cvičení 1 – 3 na str. 24:
  • cv. 1 – rozdělit vyobrazená zvířata na divoká (wild animals) a žijící na farmě (farm animals) – dle tabulky ve cvičení 1b; 
  • cv. 2 – odpovědět na otázky: Která zvířata máš rád / nemáš rád?
  • cv. 3 – přečíst článek o Benovi a odpovědět na otázky
 • str. 25 / cv. 5 – písemně: doplnit do vět slovesa clean, put, visit a go v přítomném prostém a průběhovém čase – vždy jedna věta bude v čase prostém, druhá v průběhovém (průběhový čas signalizují slova „today“, „now“)
 • str. 25 – přečíst článek o surikatách (Meerkats) na straně 25 a písemně vypracovat cv. 6 (opsat věty a napsat k nim, zda odpovídají textu – T, nebo ne – F)
2D The story of Chicken Licken
 • přečíst pohádku na straně 26 a odpovědět písemně na otázky ve cvičení 1
 • str. 27 / cv. 3c – vypracovat písemně: vybrat z nabídky správný tvar zájmene (využít případně tabulku tvarů zájmen v podmětu a předmětu na str. 73 v pracovním sešitě)
 • str. 27 / cv. 4b – vypracovat písemně: doplnit do vět (místo lomítka) sloveso „must“ (jeho tvar je ve všech osobách stejný)
Culture
 • str. 28 – přečíst článek Animals a písemně vypracovat cv. 3: opsat věty a napsat, zda odpovídají textu (T), nebo ne (F)
Revision
 • str. 30 – vypracovat cvičení písemně:
  • cv. 1: utvořit věty v přítomném průběhovém čase podle modře vytištěného vzoru – co daná osoba na obrázku dělá / nedělá
  • cv. 2: přiřadit k otázce vhodnou odpověď (není třeba opisovat celé věty, stačí napsat např. 1 d)
  • cv. 3: utvořit názvy zvířat ze zpřeházených písmen 
Projekt

Vyberte si jednoho živočicha, který se vám líbí a vypracujte o něm plakát (formát A4). Napište anglicky, jak vypadá, kde žije, čím se živí atd. Inspirovat se můžete textem o surikatách v učebnici na str. 25. Připojte i obrázek – vlastnoručně namalovaný nebo fotografii z časopisu, internetu atd. Hotový plakát mi prosím vyfoťte a pošlete na výše uvedený mail. Předem moc děkuji!

Skupina paní učitelky Tiché

3. týden

Milí šesťáci,

jelikož současná situace bude mít trochu delší trvání, prosím vás, abyste mi všechny úkoly, u kterých jsem dosud napsala, že mi je odevzdáte po návratu do školy, odeslali prostřednictvím e-mailu. Pokud někdo z vás e-mail nebude mít, požádejte prosím o jejich odeslání rodiče. Ideální bude, když vše odešlete do konce týdne, na který jste úkoly dostali a napíšete mi, za který týden a za koho úkoly posíláte, ať se v tom vyznáme. 😊 Úkoly mi můžete nafotit, ale pokud máte skener, tak klidně naskenovat. Můj e-mail je: vero.ticha@email.cz, děkuji za spolupráci!

Zároveň bychom se měli někam dále posunout, protože nás bude čekat minulý čas prostý.

Prosím, přečtěte si tento článek, kde máte vše krásně vysvětleno, a budu ráda, když si z něj uděláte k sobě poznámky:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

Poté bude vaším úkolem na následující 2 týdny: v PS, hned na začátku, jak ho otevřete, je na deskách seznam nepravidelných sloves a budu po vás chtít, abyste se je začali učit, zatím ten 1. sloupec od slovesa can po sloveso to be.

Dále, v učebnici na str. 30 vypracujete cvičení č. 1, kde zadané věty napíšete v přítomném čase průběhovém. Jedná se o obrázky 1 – 7. Cvičení napíšete na papír nebo ve Wordu a poté mi odešlete na e-mail. Dále vypracujete cvičení 2, kde spojíte otázky a odpovědi, hned u jedničky máte příklad. Také napíšete na papír nebo ve Wordu a poté mi pošlete. Další úkol bude cvičení 3a, kde správně přepíšete názvy zvířat, která zjistíte v přesmyčkách. Opět, na papír nebo ve Wordu a poslat 😊

Posledním úkolem bude v učebnici na str. 31 vypracovat větší projekt, což je úkol na cca 2 týdny. Vyberete si jedno zvířátko, které vás zajímá nebo je máte rádi, nalepíte jeho fotku nebo ho nakreslíte a v angličtině k němu napíšete, kde žije, jak vypadá, co jí a jak si shání potravu. Tento úkol mi poté vyfotíte nebo naskenujete a pošlete e-mailem.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, kontaktujte mne e-mailem, který je uvedený výše. Děkuji.

2. týden

Milí šesťáci,

tento týden nás čeká modální sloveso MUST – tedy muset. Používáme ho, pokud někomu něco přikazujeme nebo důrazně radíme. Sloveso je ve všech osobách stejné!!!

Uvedeme si pár příkladů, které si, prosím, přepište.

Příkaz:

 • You must leave now. = Musíš odejít.
 • You must do what I say. = Musíš udělat, co říkám.

Důrazné rady:

 • You must see this movie. = Ten film musíš vidět.
 • I must stop eating chocolate. = Musím přestat jíst čokoládu.

V pracovním sešitě na str. 21 na vás čeká cvičení 5, kde si zkusíte užít sloveso MUST a někomu poradit. Použijete slovní spojení z rámečku. Dále ve cvičení 6 na str. 21 napíšete věty, co má Brad udělat pro svého pejska Prince.

V učebnici na str. 27 je cvičení 4b, kde se podíváte na obrázky a na papír napíšete, co musí tito lidé udělat (máte zde uvedené nápovědy). Tento papír mi ve škole odevzdáte.

Dále si v učebnici na str. 28 přečtete článek „Animals“ a u něj je uvedené cvičení 3. Všech 6 vět přepíšete na papír a za každou větu napíšete T nebo F (true or false), zda jsou uvedené věty pravdivé nebo ne (vše se dočtete v článku). Papír mi ve škole odevzdáte.

Zároveň v pracovním sešitě na str. 22 – 23 vypracujete tato cvičení – 1. zakroužkujete správné slovo, 2. najdete dalších 8 zvířat, 4. přečtete si rozhovor s Melanie a doplníte otázky a odpovědi za použití slov v závorkách (nezapomeňte, že někde bude třeba použít přítomný čas průběhový a jinde přítomný čas prostý), 5. změníte slova v závorkách na me/he/him/it/she/them/they/us/we/you, 6. napíšete, co musí lidé udělat a použijete sloveso must a spojení v závorce.

Veškeré úkoly z PS si zkontroluji ve škole!!!

Pokud nebude něco jasné, neváhejte mne kontaktovat e-mailem vero.ticha@email.cz.

1. týden

Milí šesťáci,

v následujícím týdnu budete pracovat především s učebnicí a pracovním sešitem Project 2.

Abyste si pořádně procvičili přítomný čas průběhový, využijte následující video, které je sice delší, ale poskytne vám vše potřebné, pokud s použitím tohoto času tápete.

https://www.youtube.com/watch?v=rjWd8U-6jbA

Aby se vám nepletlo použití přítomného času prostého a přítomného času průběhového, zde je odkaz na česky komentované video, ve kterém vám vysvětlí užití obou časů na příkladech.

https://www.youtube.com/watch?v=qfVEOu8YGd0

Budu po Vás chtít, abyste uměli slovíčka z celé druhé lekce, tedy v pracovním sešitě str. 81-82, většinu již umíte, tím pádem vám zbývá se naučit na str. 82 Culture, English Across the Curriculum, Revision a Your Project.

Dále si zopakujte zvířata, která máte v učebnici na str. 24.

Přečtěte si článek „The story of Chicken Licken“ v učebnici na str. 26 a poté v pracovním sešitě na str. 20 vypracujte cvičení 1 a 2.

Jako nová látka nás čekají pádová osobní zájmena. Na této stránce najdete základní informace a zároveň i příklady, jak se pádová osobní zájmena používají:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena

Až si projdete pádová osobní zájmena, zde na ně najdete cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052002-cviceni-padova-osobni-zajmena

V učebnici na str. 27 máte opět pádová osobní zájmena, kde ve cvičení 3b vidíte obdobnou tabulku, kterou již znáte ze stránek Help for English. Přepište si ji na papír a zkuste sami doplnit. Jako další následuje cvičení 3c, kde máte vybrat správné slovo, které je psané kurzivou. Toto cvičení mi přepíšete na papír a ve škole odevzdáte!!! Jako poslední vás čeká cvičení 4, v pracovním sešitě na str. 21, kde máte zakroužkovat správné slovo, které je vytištěno tučně.

Pokud byste měli s něčím problém, neměli doma učebnici nebo pracovní sešit, napište mi na e-mail: vero.ticha@email.cz, budu vám k dispozici.