Fyzika – 6. třída

3. týden

Postup pro zvládnutí učiva, zápis, kontrolní otázky

F 6 – Postup pro zvládnutí učiva

F 6 – Elektrické pole – zápis

F 6 – Elektrické pole – otázky

Prezentace

F 6 – Elektrické pole – prezentace

(Zdroj: https://zsstipa.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8tOCZzdWJwYWdlPTI%3D)

2. týden

Postup pro zvládnutí učiva, zápis, kontrolní otázky

F 6 – Postup pro zvládnutí učiva

F 6 – Elektrický náboj a elektrické pole – zápis

F 6 – Elektrický náboj a elektrické pole – otázky

Prezentace

F 6 – Elektrický náboj, elektrické pole – prezentace

1. týden

Postup pro zvládnutí učiva, zápis, kontrolní otázky

F6 Elektrování těles a elektrický náboj

Prezentace

(Zdroj: https://zsstipa.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8tOA%3D%3D)

F6 Dva druhy elektrického náboje – prezentace

F6 Elektrování těles třením – prezentace