Anglický jazyk – 7. třída

Učebnice Project 2, 4. edice

Online procvičování: Project 2

Skupina paní učitelky Tiché

3. týden

Milí sedmáci,

jak jsme se domlouvali, všechny zadané úkoly mi nebudete odevzdávat po návratu do školy, ale pošlete mi je ofocené nebo naskenované na můj e-mail vero.ticha@email.cz, děkuji.

Úkolem na další týden bude napsat 15 vět za použití minulého času na téma „My last holiday“, napíšete, kde jste byli, co jste tam viděli, dělali, jedli, jak dlouho jste tam byli, co se vám nejvíce líbilo, kdo s vámi jel, jaké bylo počasí, co jste si vzali s sebou a cokoliv, co vás ještě napadne 😊 Můžete napsat na papír nebo ve Wordu, hotovou práci mi pošlete.

Dále se budeme muset posunout a zaměřit se na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, proto si přečtěte tyto články:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena

https://www.helpforenglish.cz/article/2008103001-jak-pocitat-nepocitatelna-podstatna-jmena

zde cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006083101-jak-pocitat-nepocitatelne

https://www.helpforenglish.cz/article/2006082801-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena

https://www.helpforenglish.cz/article/2009021907-cviceni-a-some-verze-a

https://www.helpforenglish.cz/article/2009021908-cviceni-a-some-verze-b

Na základě tohoto článku zkuste vypracovat v učebnici na str. 44 cv. 4b, kde máte napsat, která věc je počitatelná a která nepočitatelná, tedy vedle nich uvedete U nebo C. Napíšete na papír nebo ve Wordu a pošlete mi. Další cvičení bude v učebnici na str. 45, číslo 5b, kde doplníte členy a/an tam, kde jsou třeba. Opět přepíšete a pošlete mi.

V PS na str. 34 uděláte cvičení 1 – 3 a na str. 35 cv. 5. Poté mi vyfotíte a pošlete.

Zároveň se doučte slovíčka k lekci číslo 3 a pracujte ve WocaBee, dohodneme se, kdy si napíšeme testík, až bude většina z vás přihlášená.

Kdyby něco nebylo jasné, pište.

2. týden

Milí sedmáci,

v následujícím týdnu pokračujte učením slovíček k lekci číslo 3 a stejně tak nepravidelnými slovesy.

Zasílám vám pár pracovních listů na procvičení.

První pracovní list je fialový, neměl by vám dělat větší problémy, je to jen na zopakování toho, co jsme probírali. Pokud nemáte možnost vytisknout, přepíšete na papír a ve škole odevzdáte.

Druhý pracovní list je na doplnění sloves v minulém čase, zkuste si je vyhledat a zároveň si k nim doplnit i český překlad, aby se vám s listem pracovalo jednodušeji. 😊 Opět, pokud nemáte kde vytisknout, přepište na papír a ve škole odevzdáte.

Jako trošku aktivnější formu vám zasílám pracovní list na písničku „Who knew“ od Pink. Prosím, zkuste si opravdu pustit písničku a sledovat jen pracovní list a doplňovat vynechaná slovesa v minulém čase. Uvědomte si, že vše děláte pro sebe, abyste se vy něco naučili, tak podvádění není na místě. 😊

Odkaz na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=NJWIbIe0N90

Další úkoly jsou v pracovním sešitě na str. 32 – 33, kde vypracujete cvičení 1, 2, 3, 4 a 6. Ve škole si zkontroluji.

V případě, že by něco nebylo jasné, pište na e-mail vero.ticha@email.cz.

Aj 7 – Past simple 1

Aj 7 – Past simple 2

Aj 7 – Pink lyrics

(Zdroj: https://en.islcollective.com/resources/printables)

1. týden

Milí sedmáci,

v následujícím týdnu po vás budu chtít, abyste si zopakovali lekci číslo 3 v učebnici i pracovním sešitě Project 2. Zaměříte se hlavně na minulý čas prostý a na nepravidelná slovesa, která máte na deskách pracovního sešitu a budete je umět všechna!!!

V pracovním sešitě na str. 82 – 83 se naučíte všechna slovíčka, která se týkají 3. lekce.

Pod tímto odkazem najdete video, jak se tvoří minulý čas prostý, abyste si oživili:

https://www.youtube.com/watch?v=jhVQ9KkVkzI

Zde jsou cvičení na použití minulého času prostého:

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022203-minuly-cas-nepravidelnych-sloves-1

Zkuste si vzít tužku a papír a pod tímto odkazem najdete text k písničce od Adele „Someone like you“, kde je použitý past simple. Vaším úkolem je vypsat si ve správném tvaru slovesa, která jsou v závorkách a poté si zkontrolovat např. na Youtube.

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/simple-past-tense-song-someone-you-adele/59081

písnička Someone like you:

https://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0

V PS na str. 30 vypracujete cvičení č. 3, kde napíšete otázky k hotovým odpovědím. Dále cvičení č. 4 na str. 31, kde napíšete otázky a krátké odpovědi a jako poslední vypracujete cvičení č. 5, též na str. 31. Ve škole si zkontroluji.

Pokud byste si nevěděli rady, někdo neměl učebnici či PS, napište na tento vero.ticha@email.cz a budu vám k dispozici.

 

Skupina paní učitelky Toščevy

3. týden

PS: str. 66

Naučit:  Přehled mluvnice

PS: str. 73 / 2.5 Přítomný čas prostý a průběhový

2.6 Must  

2.7 Osobní zájmena v podmětu a předmětu

Jako pomoc poslouží odkazy na webové stránky:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009070704-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy

https://www.helpforenglish.cz/article/2014012401-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030101-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy

https://www.helpforenglish.cz/article/2009101702-sloveso-must-co-musim-a-nesmim

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena

Pracovní listy budou sloužit jako opakování a upevňování látky.

Must, must not

Must, mustn’t

Possessive adjectives

Present simple and continuous

(Zdroj: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search)

2. týden

Uč. str. 26 – 27     

PS str. 20 – 21

PS str. 81 – 82 / 2D

Odkaz: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=global&selLanguage=en

1. týden

Uč. str. 26 – 27     

Uč. str. 30 / cv. 1, 2, 3(a)