Český jazyk – 7. třída

3. týden

Tak se opět ozývám, tentokrát s úkoly do 2. 4. 🙂 Jelikož se nám karanténa prodloužila na neurčito, budeme pokračovat touto formou. Věřím, že to zvládneme 🙂

Český jazyk – 7. třída – 3. týden

1. a 2. týden

Vím, že je to pro všechny nepříjemné, ale pokuste se prosím situaci zvládnout 🙂

  1. Na str. 85 v učebnici si přečtěte teorii o větě dvojčlenné (věta s podmětem), větě jednočlenné (věta bez podmětu)
  • Do školního sešitu (dále jen ŠS) vypracujte cv. 2,3,5
  1. Na str. 87 si přečtěte teorii, co je větný ekvivalent
  • Do ŠS cv. 3
  1. Na str. 93 si zopakujte 3 druhy přísudků (vím, že umíte :-))
  • do ŠS cv. 2 / str. 94
  1. Na str. 94 si přečtěte teorii o přísudku složeném
  • do ŠS vypracujte cv. 1 / str. 94

NOVÉ UČIVO!!!

Pokuste se přečíst teorii k vedlejší větě přísudkové – str. 95

Druh vedlejší věty budeme určovat vždy v souvětí!

Pamatujte, že pokud budete mít určit druh vedlejší věty, bude v souvětí jedna věta hlavní (řídící) a druhá věta vedlejší (závislá). Postupně bude v souvětí samozřejmě vět hlavních a vedlejších víc. Teď ale začínáme 🙂

Větou hlavní se budete ptát, větou vedlejší budete odpovídat. Věta hlavní je ve své podstatě rozvitý větný člen. Proto jsem vám vždy říkala, že je důležité umět RVČ poznat a správně se na ně ptát!

Začínáme vedlejší větou přísudkovou. V té bude rozvitá část přísudková z věty hlavní. Ve větě hlavní bude sloveso být nebo stát a toto sloveso bude rozvito ve větě vedlejší.

Př. Obloha je, jako by ji namaloval. Obloha je jaká?jako by ji namaloval. = jako by ji namaloval = vedlejší věta přísudková

Do ŠS- str. 95 / cv. 1

Veškerou teorii si společně zapíšeme a vše vysvětlíme, nebojte se.

Budeme doufat, že ostatní učivo již budeme probírat společně 🙂 Pokud ne, budeme pokračovat touto formou. Pokud nebudeme moci do školy po 30.3., přiložím další učivo a také pracovní list, kde byste si již zkusili určování vedlejších vět 🙂

Doufejme, že vše dobře dopadne a brzy se opět sejdeme ve škole……

Mějte se hezky, MD