Matematika – 7. třída

3. týden

POMĚR

  • učebnice 2: str. 5 – 14, rozšiřování a krácení poměru: do školního sešitu vypiš vše, co je orámované (např. str. 6 dole) a růžově vyznačené (např. str. 7 dole)
  • vypracuj tato cvičení: str. 11 / cv. 2 a 3, str. 13 / cv. 10 a 11

1. a 2. týden

učebnice 1. díl, str. 81 – 90 Počítání s racionálními čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení)

Písemně do školního sešitu nebo na papír: str. 81 / cv. 5, str. 83 / cv. 9, str. 85 cv. / 1 A, 2 A,

str. 87 cv. / 9 A, 10 A

Cvičné testy k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia

(zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/sestilete-obory-matematika)

M7-2015 – ilustrační test

M7-2015 – ostrý test

M7-2016 – ilustrační test

M7-2016 – ostrý test

M7-2017 – ilustrační test

M7-2017 – test A

M7-2017 – test B

M7-2018 – ilustrační test

M7-2018 – test A

M7-2018 – test B

M7-2019 – ilustrační test

M7-2019 – test A

M7-2019 – test B

M7-2020 – ilustrační test