Anglický jazyk – 8. třída

V případě potřeby cokoli vysvětlit je možné kontaktovat vyučující na mailu andelvaleckova@zsprimda.cz nebo po předchozí domluvě na Skype (skola.primda). Veškeré učivo společně shrneme a případně dovysvětlíme, co bude třeba, po návratu do školy.

Vzhledem k tomu, že návrat do školy je zatím v nedohlednu, prosím o elektronické odevzdání vypracovaných úkolů. Hotové úkoly prosím naskenujte nebo nafoťte a odešlete na mail: andelvaleckova@zsprimda.cz. Nezapomeňte prosím v mailu uvést, kdo úkol odevzdává.

Termíny odevzdání úkolů:

 • úkoly zadané do 8. dubna prosím odevzdat do čtvrtka 9. dubna 2020
 • nově byl připojen úkol s názvem Projekt, ten prosím odevzdejte do 15. dubna

Děkuji předem, opatrujte se

Jana Anděl Valečková

 

Učebnice Project 3, 4. edice

Online procvičování: Project 3

4. lekce – učivo do 8. dubna

Na stránce wocabee.app si můžete procvičovat slovíčka 4. lekce, jsou tam rovněž připraveny testy na slovíčka, které budou aktivní vždy v určitý den:

 • Lekce 4A – 25. března od 8:00 do 20:00
 • Lekce 4 Sights – 27. března od 8:00 do 20:00
 • Lekce 4B – 2. dubna od 8:00 do 20:00
 • Lekce 4C – 6. dubna od 8:00 do 20:00
 • Lekce 4D – 8. dubna od 8:00 do 20:00

Chválím všechny, kteří pilně procvičovali slovíčka ve Wocabee a vyplnili testy! Jste šikulové, mám z vás radost! Známky dostanete po návratu do školy.

 

Pracovní sešit

 • naučit slovíčka 4. lekce (oddíly 4A, 4B, 4C, 4D) – str. 77
 • vyplnit – dle svých možností – cvičení v pracovním sešitě, oddíly 4A, 4B, 4C, 4D a Progress check (str. 34 – 43)

Učebnice

5A Our trip to London
 • přečíst znovu článek na str. 44, odpovědět písemně do školního sešitu nebo na papír (pokud možno celými větami) na následující otázky:
  1. When did the family go to London?
  2. What sights did they visit?
  3. Where can you find Nelson’s Column?
  4. Where does the Queen live?
  5. What’s the name of the river that flows through London?
  6. Where can you find models of Daniel Radcliffe and other famous people?
  7. What’s the real name of the Houses of Parliament?
  8. What animals did they see in the Natural History Museum?
  9. Where did they have lunch?
  10. What „activity“ can you do in Oxford Street?
5B It’s next to the police station
 • přečíst komiks na str. 46 a odpovědět písemně na otázky ve cvičení 1
 • str. 47 / cv. 4 – opsat text, doplnit určitý / neurčitý člen, kam patří (pozor! – někde nebude člen žádný)
5C The tailor of Swaffham
 • přečíst příběh na str. 48 a odpovědět písemně na otázky ve cvičení 2 na str. 49
 • str. 49 / cv. 3 – opsat do sešitu doplněnou tabulku ze cvičení 3a a poté písemně vypracovat cvičení 3b (doplnit chybějící slova):

tabulka 3a

-body -thing
everybody everything
somebody something
anybody anything
nobody nothing
5D Kids
 • přečíst komiks na straně 50, opsat věty ze cvičení 2 na téže straně a připsat k nim, zda tvrzení odpovídá textu (T), neodpovídá textu (F), nebo v textu není vůbec uvedeno (DS)
 • str. 51 / cv. 3a – opsat věty v angličtině a přeložit je do češtiny
 • str. 51 / cv. 6 – napsat věty, co Smart Alec bude dělat jednotlivé dny v týdnu – použít přítomný průběhový čas (dle modrého vzoru pod rámečkem)
 • str. 51 / cv. 7 – utvořit a napsat věty, které vzniknou spojením částí A a B
Culture
 • přečíst text The Big Apple na str. 52 a odpovědět písemně na otázky ve cvičení 3a
English across the curriculum
 • přečíst text o moru na str. 53 a vypracovat písemně cvičení 1 – 3: cv. 1 – vybrat správnou možnost a, b, nebo c; cv. 2 – odpovědět na otázky; cv. 3 – napsat správné tvary uvedených slov v minulém čase (jsou v textu)
Revision
 • str. 54 / cv. 1a – opsat text, doplnit určitý či neurčitý člen tam, kde je ho třeba
 • str. 54 / cv. 2 – opsat text, doplnit vhodné chybějící slovo
 • str. 54 / cv. 3 – opsat výrazy (slovíčka / slovní spojení) a připsat k nim písmeno odpovídajícího obrázku
Projekt

Původně jsme jej spolu plánovali ve škole, ale bohužel z něj sešlo. Prosím, vyberte si jednu zemi (jakýkoli stát světa) a zpracujte o něm plakát formátu A4 (na papír či ve Wordu na počítači). Uveďte základní údaje: 

 • název státu
 • hlavní město
 • polohu (např. severní Evropa)
 • hlavu státu (prezident, král,…)
 • měnu
 • nejvyšší vrchol
 • významné řeky
 • pohoří
 • nížiny
 • významné osobnosti + čím se proslavily (spisovatelé, umělci, vědci, sportovci,…
 • zajímavosti (např. v roce … se zde konaly letní olympijské hry, natáčel se zde Pán prstenů atd.)

Procvičování – minulé časy

Nejedná se o povinný úkol, je určen těm, kdo by si minulé časy chtěli procvičit. Pracovní listy je možné si stáhnout, vytisknout a vyplnit. Zdroj: https://en.islcollective.com/resources/printables

Past simple – regular verbs (Čas minulý prostý – pravidelná slovesa)

Past simple – regular verbs (1)

Past simple – regular verbs (2)

Past simple – regular verbs (3)

Past simple – regular verbs (5)

Past simple – regular verbs (6)

Past simple – irregular verbs (Čas minulý prostý – nepravidelná slovesa)

Past simple – irregular verbs (1)

Past simple – irregular verbs (2)

Past simple – irregular verbs (3)

Past simple – irregular verbs (4)

Past simple – irregular verbs (5)

Past simple – irregular verbs (6)

Past continuous (Čas minulý průběhový)

Past continuous (1)

Past continuous (2)

Past continuous (3)

Past continuous (4)

Past simple and past continuous (Čas minulý prostý a průběhový)

Past simple and continuous (1)

Past simple and continuous (2)

Past simple and continuous (3)

Past simple and continuous (4)

Past simple and continuous (5)

Past simple and continuous (6)