Český jazyk – 8. třída

V případě potřeby cokoli vysvětlit je možné kontaktovat vyučující na mailu andelvaleckova@zsprimda.cz nebo po předchozí domluvě na Skype (skola.primda). Veškeré učivo společně shrneme a případně dovysvětlíme, co bude třeba, po návratu do školy.

Vzhledem k tomu, že návrat do školy je zatím v nedohlednu, prosím o elektronické odevzdání vypracovaných úkolů. Hotové úkoly prosím naskenujte nebo nafoťte a odešlete na mail: andelvaleckova@zsprimda.cz. Nezapomeňte prosím v mailu uvést, kdo úkol odevzdává.

Termíny odevzdání úkolů:

 • úkoly zadané do 27. března prosím odevzdat do úterý 31. března 2020
 • úkoly zadané do 8. dubna prosím odevzdat do čtvrtka 9. dubna 2020

Děkuji předem, opatrujte se

Jana Anděl Valečková

Učivo do 8. dubna

Mluvnice

Souřadně spojené věty vedlejší

Čeká nás trochu obtížnější učivo, ale věřím, že vše zvládneme. Nejprve si zopakujte, co jsme se už učili:  druhy vedlejších vět a významové poměry. Zatím jsme procvičovali jen významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy, ale nebojte se – mezi souřadně spojenými vedlejšími větami určujeme stejné poměry. V přiloženém mluvnickém přehledu si můžete oživit jak učivo o vedlejších větách, tak o významových poměrech: Souvětí

Po připomenutí učiva o vedlejších větách vypracujte přiložený pracovní list – podtrhněte v něm vedlejší větu a určete její druh. Jedná se o jednoduchá souvětí, určitě to zvládnete: Vedlejší věty PL. Nemáte-li možnost si pracovní list vytisknout, cvičení napište do sešitu, nebo na papír. Vyplněný pracovní list / opsaná cvičení (v případě, že je budete psát do sešitu či na papír) mi prosím pošlete mailem.

Nyní se přesuneme k novému učivu. V učebnici je najdete na stránkách 106 – 108. Přečtěte si mluvnické poučky v barevných rámečcích na stranách 106 a 107.

Do školního sešitu si napište nadpis Souřadně spojené věty vedlejší a následující zápis:

 • na jedné větě hlavní může záviset i několik vět vedlejších stejného druhu – tyto věty jsou souřadně spojené
 • významové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami jsou: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový

Poté zkuste vypracovat přiložený pracovní list: Souřadně spojené věty vedlejší. Jsou v něm přepsaná cvičení 1 – 3 ze stran 107 – 108 v učebnici, abyste je nemuseli opisovat (nemáte-li možnost si pracovní list vytisknout, cvičení napište do sešitu, nebo na papír). Vyplněný pracovní list / opsaná cvičení (v případě, že je budete psát do sešitu či na papír) mi opětovně pošlete mailem. 

Sloh

Napište mi prosím krátkou slohovou práci (vypravování) na téma Učíme se doma aneb Škola za školou. Popište, jak vypadá váš běžný den za těchto mimořádných opatření: kdy vstáváte, kolik času věnujete učení a jakým způsobem se učíte (sami, pomáhají vám rodiče, pomáháte svým mladším sourozencům,…; využíváte učebnice, internete,…). Co dalšího během dne děláte, jakým způsobem se odreagováváte, jste-li v kontaktu se svými kamarády, věnujete-li se sportu a dalším koníčkům, chodíte-li na procházky, nebo jste raději doma atd. Práci můžete napsat do Wordu nebo tužkou na papír. Hotový sloh mi prosím pošlete na e-mail: andelvaleckova@zsprimda.cz.

Literatura

Zde jsou kompletní zápisy až do konce školního roku. Můžete si je opsat do sešitů, nebo jen vytisknout a do sešitů následně vlepit. (Nejedná se o úkol do 8. dubna, ale o ucelený přehled učiva 8. ročníku.)

Čj 8 – Literatura – zápisy

Souvětí podřadné – učivo do 27. března

 • učebnice str. 97 – 104
 • zopakovat, co je souvětí podřadné (skládá se z jedné věty hlavní a jedné nebo více vět vedlejších) a souřadné (obsahuje nejméně dvě věty hlavní)
 • vypracovat písemně (do školního sešitu nebo na papír) cvičení na str. 98 – 99:
  • cv. 1 – opsat věty, nadepsat, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí podřadné
  • cv. 2 – opsat věty, doplnit čárky, kde chybějí, a nadepsat věty hlavní a vedlejší
  • cv. 3 – nahradit větný člen větou vedlejší (nutno doplnit spojovací výraz a přísudek) – př.: Stál před naším domem jako zkamenělý. – Stál před naším domem, jako by zkameněl.
 • zopakovat druhy vět vedlejších (učebnice str. 100 – 102)
 • vypracovat písemně (do školního sešitu nebo na papír) cvičení na str. 103 – 104:
  • cv. 4 – opsat věty, nadepsat, zda se jedná o vedlejší větu přívlastkovou či přísudkovou
  • cv. 5 – opsat začátky vět, doplnit jejich druhou část (dle vlastního uvážení) a určit, zda doplněná část je věta vedlejší podmětná či předmětná 
  • cv. 6 – opsat věty, nadepsat, zda se jedná o vedlejší větu předmětnou či doplňkovou
  • cv. 7 – opsat věty, nadepsat, zda se jedná o vedlejší větu příslovečnou podmínkovou či časovou
  • cv. 8 – opsat věty, nadepsat druhy vedlejších vět příslovečných (místní, časová,…)
  • cv. 9 – opsat věty, doplnit čárky, kde chybějí, určit druhy vedlejších vět