Anglický jazyk – 9. třída

Učebnice Project 4, 4. edice

Online procvičování: Project 4

Učebnice Project 5, 4. edice

Online procvičování: Project 5

3. týden

Milí deváťáci,

úkoly mi zasíláte tak, jak jsme se domluvili.

V dalším týdnu bude vaším úkolem v PS vypracovat stranu č. 2 a dále na str. 3 cvičení 2, 3 a 4. Další bude str. 4 a 5.

Pokračujete slovíčky ve WocaBee, kde vás 1. 4. čeká testík a žádný apríl to není.  😊 Také budu přidávat nové balíčky slovíček.

Zároveň si na těchto stránkách procvičujte kapitolu č. 1:

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokračujte v učebnici na str. 4, přečtěte si „An unusual day“ a ve cvičení 1 mi odpovězte na 3 otázky, dále na str. 5 cvičení č. 3, které mi doplňte, jako další vypracujte cvičení č. 5a = vše mi pošlete.

Jako další si v učebnici na str. 6 přečtete rozhovory a odpovíte si sami na otázky ve cvičení 2.

Posledním úkolem bude napsat 15 vět na téma „The worst day in my life“ – můžete napsat na papír nebo ve Wordu a opět mi odešlete na konci týdne.

Kdyby něco nebylo jasné, pište.

2. týden

Milí deváťáci,

v dalším týdnu se doučte slovíčka z lekce č. 6 a mrkněte na stránky školy, kde je možné se přihlásit do WocaBee, kam vám nahraji slovíčka z nového pracovního sešitu a můžete se je začít učit „zábavnější“ formou. O přístupový kód napíšete paní učitelce Anděl Valečkové.

Zároveň pokračujete ve zpracování vašeho většího úkolu, projektu „Emergency services“.

V PS na stranách 62 – 63 vypracujete tato cvičení: 1, 2, 4, 5. Dále v PS na stranách 64 – 65 cvičení 1, 2, 3, 4, 5 a 7. Prosím, čtěte pozorně zadání, jelikož budete muset použít několikero časů 😊 Po příchodu do školy si zkontroluji všechna cvičení z PS.

Dále si zopakujete tyto gramatické jevy: present simple, present continuous, stative verbs a future tenses.

Zde jsou odkazy k jednotlivým jevům:

Stative verbs včetně cvičení: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/stative-verbs?fbclid=IwAR1dZhiVDnAWhDb0GA7zT62rqssdam-j0L1Gqphr7L1LfU52EL7-yvXdbTY

Present simple včetně cvičení: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/present-simple

Present continuous včetně cvičení: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/present-continuous

Simple future tense: https://www.ef.com/ca/english-resources/english-grammar/simple-future-tense/

Future with going: https://www.ef.com/ca/english-resources/english-grammar/future-going/

Kdyby nebylo něco jasné, napište na skupinu na Messengeru 😊

1. týden

Milí deváťáci,

následující týden využijte pro zopakování lekce číslo 6, jak v PS, tak v učebnici.

Budete umět všechna slovíčka, která se týkají lekce č. 6, v PS str. 78 – 79.

V sešitě máte zápis k modálním slovesům, tak se na něj podívejte a zopakujte si.

Pod tímto odkazem najdete odkaz ke cvičením na modální slovesa:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009101801-cviceni-modalni-slovesa-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

V učebnici na str. 78 je cvičení 1, které vypracujete do Schoolworku či na papír a odevzdáte mi ve škole. Jako větší úkol máte v učebnici na str. 79 cvičení 2 – Project task, vypracujte na papír nebo čtvrtku a ve škole opět odevzdáte.

V pracovním sešitě na str. 58 vypracujete cvičení 3, na str. 59 cvičení 5, 7 a 8. Dále pokračujete na str. 60, kde vypracujete cv. 1 – 3, dále str. 61, kde vypracujete cv. 4 – 6.

Bude třeba, abyste si oživili i předložky, zde posílám odkazy:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006063003-casove-predlozky-in-on-at-prehled

cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030201-casove-predlozky-test

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010802-predlozky-a-predlozkove-vazby

Pokud by něco nebylo jasné, neměli jste PS či učebnici, ozvěte se prostřednictvím skupiny na Messengeru.