Český jazyk 9

V případě potřeby cokoli vysvětlit je možné kontaktovat vyučující na mailu andelvaleckova@zsprimda.cz nebo po předchozí domluvě na Skype (skola.primda). Veškeré učivo společně shrneme a případně dovysvětlíme, co bude třeba, po návratu do školy.

Vzhledem k tomu, že návrat do školy je zatím v nedohlednu, prosím o elektronické odevzdání vypracovaných úkolů. Hotové úkoly prosím naskenujte nebo nafoťte a odešlete na mail: andelvaleckova@zsprimda.cz. Nezapomeňte prosím v mailu uvést, kdo úkol odevzdává.

Termíny odevzdání úkolů:

 • úkoly zadané do 27. března prosím odevzdat do úterý 31. března 2020
 • úkoly zadané do 8. dubna prosím odevzdat do čtvrtka 9. dubna 2020

Děkuji předem, opatrujte se

Jana Anděl Valečková

Učivo do 8. dubna

Mluvnice

Výrazy, které nejsou větnými členy

 • přečtěte si přehled mluvnice v učebnici na str. 85 a udělejte následující zápis do sešitu (nadpis je Výrazy, které nejsou větnými členy):
  • mluvnické prostředky – předložky, spojky, částice, odkazovací zájmena a příslovce
  • prostředky zajišťující kontakt mezi mluvčím a posluchačem – oslovení (5. pád), citoslovce
  • prostředky navazující na předchozí text
 • v přiloženém pracovním listu najdete dvě cvičení (přepsaná z učebnice na str. 86) – vyplňte je a vypracovaný pracovní list mi zašlete mailem (nemáte-li možnost si pracovní list vytisknout, cvičení přepište do sešitu, nebo na papír a vypracujte): Větné členy – PL
 • učebnice str. 86 / cv. 2 – přepište v množném čísle do sešitu nebo na papír, vyfoťte je nebo naskenujte a pošlete mi mailem

Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené

 • přečtěte si mluvnické poučky v barevných rámečcích na stranách 87, 88 a 89
 • do školního sešitu napište zápis (nadpis = Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené):
  • Maminka vaří. – holý (nerozvitý) podmět a holý (nerozvitý) přísudek
  • Naše maminka vaří večeři v kuchyni. – podmět je rozvit přívlastkem shodným, přísudek je rozvit předmětem ve 4. pádě a příslovečným určením místa
  • K svátku jsem dostal dort a nové kolo. – několikanásobný předmět ve 4. pádě, poměr mezi jeho členy je slučovací (+)
 • v přiloženém pracovním listu vypracujte cvičení 1 a 2 (jsou opsána z učebnice – str. 88) a vyplněný pracovní list mi pošlete mailem (nemáte-li možnost si pracovní list vytisknout, cvičení přepište do sešitu, nebo na papír a vypracujte): Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené
 • uč. str. 89 /cv. 3 – napište do sešitu nebo na papír a zašlete mi mailem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 • připomeňte si poučky, které se vztahují ke shodě přísudku s podmětem (barevný rámeček na str. 90)
 • str. 90 / cv. 1 – cvičení přepište do sešitu nebo na papír (stačí doplnit jednu koncovku!) a splněný úkol mi pošlete mailem

Sloh

Napište mi prosím krátkou slohovou práci (vypravování) na téma Učíme se doma aneb Škola za školou. Popište, jak vypadá váš běžný den za těchto mimořádných opatření: kdy vstáváte, kolik času věnujete učení a jakým způsobem se učíte (sami, pomáhají vám rodiče, pomáháte svým mladším sourozencům,…; využíváte učebnice, internete,…). Co dalšího během dne děláte, jakým způsobem se odreagováváte, jste-li v kontaktu se svými kamarády, věnujete-li se sportu a dalším koníčkům, chodíte-li na procházky, nebo jste raději doma atd. Práci můžete napsat do Wordu nebo tužkou na papír. Hotový sloh mi prosím pošlete na e-mail: andelvaleckova@zsprimda.cz.

Literatura

Zde jsou kompletní zápisy až do konce školního roku. Můžete si je opsat do sešitů, nebo jen vytisknout a do sešitů následně vlepit. (Nejedná se o úkol do 8. dubna, ale o ucelený přehled učiva 9. ročníku.)

Čj 9 – Literatura – zápisy

Rozvíjející větné členy – učivo do 27. března

 • učebnice str. 80 – 85 – cvičení vypracovat písemně do školního sešitu nebo na papír
 • str. 80 /cv. 4 – opsat cvičení, vyhledat a nadepsat všechna příslovečná určení místa
 • str. 80 / cv. 5 – opsat  cvičení, vyhledat a nadepsat všechna příslovečná určení času
 • str. 81 / cv. 6 – opsat  cvičení, vyhledat a nadepsat příslovečná určení způsobu a míry
 • str. 81 / cv. 8 – opsat  cvičení, vyhledat a nadepsat příslovečná určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky
 • str. 82 / cv. 9 – nahradit přívlastky shodné neshodnými, upravené věty napsat
 • str. 82 / cv. 10 – nahradit přívlastky neshodné shodnými, upravené věty napsat
 • str. 83 / cv. 11 – opsat věty, doplnit čárky, kde jsou třeba, označit přívlastky postupně rozvíjející (podtrhnout rovně) a několikanásobné (podtrhnout vlnovkou)
 • str. 84 / cv. 12 – opsat věty, doplnit čárky, kde jsou třeba, označit přívlastky volné (podtrhnout rovně) a těsné (podtrhnout vlnovkou)
 • str. 84 / cv. 13 – opsat věty, nadepsat druhy přívlastků 
 • str. 84 / cv. 14 – opsat věty, nadepsat v nich doplňky
 • str. 85 /cv. 15 – opsat věty, označené výrazy nadepsat (doplněk / příslovečné určení způsobu)
 • str. 85 / cv. 16 – opsat věty, nad infinitivy nadepsat, jakými větnými členy jsou

Cvičné testy k přijímacím zkouškám na SŠ

Cvičné testy jsou určeny žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy – nejedná se o povinný úkol. 

(Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura)

2015 – ilustrační test

2015 – ostrý test

2016 – ilustrační test

2016 – ostrý test

2017 – test A

2017 – test B

2017 – test C

2017 – test D

2018 – test A

2018 – test B

2018 – test C

2019 – ilustrační test

2019 – test A

2019 – test B

2020 – ilustrační test