Chemie – 9. třída

Postup pro zvládnutí učiva

Vaším úkolem je odpovědět správně na otázky týkající se učiva. Učivo zpracovávejte pomocí prezentace (prezentací) a zápisu. Je jasné, že chybí výklad učitelem, ne všechno bude plně pochopitelné.

 Na začátku:

  1. Přečtěte si NÁZEV tématu
  2. Dále si přečtěte OTÁZKY, na které byste měli znát odpověď.
  3. Rovněž si pročtěte nové POJMY. Pojmy jsou buď vypsány samostatně, nebo BAREVNĚ vyznačeny v ZÁPISU. Po zvládnutí učiva byste měli rozumět tomu, co tyto pojmy znamenají. Pomocí těchto pojmů vlastně většinou odpovídáte na otázky.
  4. Pro zvládnutí učiva vám doporučuji si pročíst PREZENTACI. Prezentace vám pomůže zvládnout nové pojmy a odpovědi na otázky.

Do sešitu:

  1. Do sešitu si napište datum, název tématu a opište ZÁPIS. Zápis vám také pomůže ke správnému zodpovězení otázek.
  2. Rovněž si do sešitu OPIŠTE otázky a vypracujte ODPOVĚDI. A máte hotovo.

Hodnocení:

Vaši práci zhodnotím až po vašem návratu do školy po odevzdání sešitu s vypracovanými otázkami a případnými úkoly. Co bude hodnoceno?

  1. Správnost odpovědí na otázky.
  2. Řešení početních úloh a příkladů
  3. Řešení případných pracovních listů
  4. V neposlední řadě úprava sešitu

Mgr. Jiří Babin

2. a 3. týden

Zápis

Ch 9 – Deriváty uhlovodíků -zápis

Prezentace

Ch 9 – Deriváty uhlovodíků – prezentace

Otázky

Ch 9 – Deriváty uhlovodíků – otázky

1. týden

Zápis

CH 9 – Uhlovodíky – zápis

Prezentace

Ch 9 – Uhlovodíky 1 – prezentace

(Zdroj: http://www.1kspa.cz)

Ch 9 – Uhlovodíky 2 – prezentace

(Zdroj: https://www.zshavl.cz/chemie/9_rocnik/uhlovodky.html)

Otázky

Ch 9 – Uhlovodíky – otázky