Matematika – 9. třída

3. týden

SOUSTAVA DVOU LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

  • projít si úlohy 10 a 11 na str. 10
  • do šk. sešitu vypracovat cv. 12 na str. 11
  • dále pokračovat v testech k přijímacím zkouškám

1. a 2. týden

Žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, průběžně řeší úlohy z testů k procvičování.

Ostatní žáci vypracují z těchto testů úlohy 1 – 5 (číselné výrazy, algebraické výrazy, rovnice)

Cvičné testy k přijímacím zkouškám

(zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika)

M-2015 – ilustrační test

M-2015 – ostrý test

M-2016 – ilustrační test

M-2016 – ostrý test

M-2017 – ilustrační test

M-2017 – test A

M-2017 – test B

M-2018 – test A

M-2018 – test B

M-2018 – test C

M-2019 – ilustrační test

M-2019 – test A

M-2019 – test B

M-2020 – ilustrační test