Školní jídelna


iSpeech

Informace

Vzhledem k velkému nárůstu cen potravin jsme nuceni od září 2020 zdražit stravné o 5 Kč (musí být dodržena vyhláška č. 107/2005 o školním stravování – výživové normy, spotřební koš).

Věkové kategorie:         

7 – 10 let             z 24,- Kč n a 29,- Kč

11 – 14 let            z 26,- Kč na 31,- Kč

15 a více let         z 28,- Kč na 33,- Kč

cizí strávníci       z 66,- Kč na 71,- Kč

Platby na měsíc září budou prováděny zálohově - musí být uhrazeny do 31. 8. 2020 (svačina + oběd – záloha 800,- Kč, oběd – záloha 600,- Kč).

Zbývající měsíce se budou účtovat dle odebrané stravy.

Výši trvalého příkazu nemusíte měnit.

Eva Belayová – vedoucí ŠJ

Mgr. Marcela Husáková – ředitelka školy

Jídelní lístek

Jídelní lístek obědy říjen 2020

Jídelní lístek svačiny říjen 2020

Jídelní lístek obědy září 2020

Jídelní lístek svačiny září 2020

Od 13. 12. 2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobků stanovený alergen, který obsahuje. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, veřejného stravování (nemocnic, jídelen, restaurací…).

Co jsou alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj
 8. skořápkové plody a výrobky z nich
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany (například suché meruňky)
 13. vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Školní jídelna je povinna jasně a zřetelně označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník hlídat sám. Při výrobě jídel není možné se věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem proto nebude vyhověno. Školní stravování zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků.

Na naší škole jsou již od prosince 2014 označeny alergeny na jídelních lístcích čísly. Na nástěnce vedle jídelního lístku je přiložen seznam legislativně stanovených alergenů s číselným označením. Každý strávník vidí, jaký alergen je v pokrmu obsažen.

Pokud Vaše dítě trpí přecitlivělostí na některý z uvedených alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy nebo na nástěnce ve školní jídelně a podle potřeby mu oběd odhlaste.

Řády školní jídelny

Provozní řád ŠJ ZŠ Přimda

Vnitřní řád ŠJ ZŠ Přimda