Čeština

Mluvnická pravidla lze nalézt zde:

http://www.ocestine.cz/gramatika/

Na následujících webových stránkách najdete různé testy k procvičování českého jazyka:

http://www.ocestine.cz/testy/

http://testy.nanic.cz/testy/cestina/

http://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php