Učebny

Učebna přírodopisu

Učebna informatiky

Jazyková učebna

Školní knihovna

Učebna dějepisu – zeměpisu

 

Učebna fyziky – chemie

Učebna výtvarné výchovy

 

 

 

 

 

 

Školní dílna

 

 

 

 

 

 

Školní kuchyňka