Žáci

Třída Počet žáků k 4. 9. 2017 Třídní učitelka
1. třída 22 Mgr. Magdaléna Kálalová
2. třída 19 Mgr. Olga Pulchartová
3. třída 23 Mgr. Kateřina Porazíková
4. třída 25 Martina Daňková
5. třída 24 NatalijaToščeva
6. třída 24 Mgr. Jitka Petrusová
7. třída 17 Bc. Veronika Tichá
8. třída 18 Mgr. Jiří Babin
9. třída 13 Bc. Markéta Denková
celkem

185