Žáci

Třída Počet žáků k 3. 9. 2018 Třídní učitel / učitelka
1. třída 19 Mgr. Olga Pulchartová
2. třída 21 Mgr. Magdaléna Kálalová
3. třída 18 Natalija Toščeva
4. třída 27 Mgr. Kateřina Porazíková
5. třída 24 Mgr. Martina Daňková
6. třída 28 Bc. Markéta Denková
7. třída 22 Mgr. Jitka Petrusová
8. třída 14 Bc. Veronika Tichá
9. třída 17 Mgr. Jiří Babin
celkem

190