Žáci

Třída Počet žáků k 2. 9. 2019 Třídní učitel / učitelka
1. třída 11 Mgr. Olga Pulchartová
2. třída 18 Mgr. Magdaléna Kálalová
3. třída 25 Mgr. Martina Daňková
4. třída 16 Natalija Toščeva
5. třída 27 Mgr. Kateřina Porazíková
6. třída 27 Mgr. Jiří Babin
7. třída 22 Bc. Markéta Denková
8. třída 20 Mgr. Jitka Petrusová
9. třída 15 Bc. Veronika Tichá
Celkem

181