Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Jméno a příjmení Zařazení Aprobace
Marcela Husáková ředitelka ZŠ M -Zt
Marie Vítková zástupce ŘŠ 1. – 5.
Jana Anděl Valečková učitelka II. st. Čj- D -Nj – Aj
Jiří Babin učitel II. st. Ch – Př
Martina Daňková učitelka I. st. neaprobovaná
Markéta Denková učitelka II. st. neaprobovaná
Magdaléna Kálalová učitelka I. st. 1. – 5.
Jitka Petrusová učitelka II. st. M – Př
Kateřina Porazíková učitelka I. st. 1. – 5.
Olga Pulchartová učitelka I. st. 1. – 5.
Veronika Tichá učitelka II. st. neaprobovaná
NatalijaToščeva učitelka I. st. 1. – 5.
Věra Frančáková vychovatelka, školní asistentka  
Pavla Hajtmanová vychovatelka, asistentka pedagoga  
Kateřina Fialová vychovatelka  

 Provozní zaměstnanci

Ľudovít Ferdinandy školník
Iveta Hachová uklízečka
Jitka Škorničková uklízečka
Věra Vokrojová uklízečka

Školní jídelna

Eva Belayová vedoucí ŠJ
Jaroslava Bartoňová vedoucí kuchařka
Ilona Vaňousová pomocná kuchařka
Ludmila Vojtechová pomocná kuchařka
Jaroslava Lorencová pomocná kuchařka