Projekty

Základní škola Přimda se kromě projektů eTwinningových zapojila rovněž do několika projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu České republiky a z jiných zdrojů.

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OP VK

  • EU – peníze školám
  • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji
  • Janička (2014 – 15)
  • Cool pedagog (2014 – 15)
  • Čtení a cizí jazyky zajímavě (2015)
Podávali jsme rovněž žádost do 57. výzvy OP VK s názvem Moderně ve výuce, na výsledek hodnocení žádosti čekáme.

PROJEKTY FINANCOVANÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM

  • Bezpečné branky (2013)
  • Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc (2015)
Na zhodnocení projektu Technika hravě (žádost byla podána Plzeňskému kraji v rámci programu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“ zatím čekáme

PROJEKTY FINANCOVANÉ NADACÍ PARTNERSTVÍ

  • Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

ERASMUS+

  • Culture and History without Borders – Success in Diversity, Diversity in Success

PROJEKTY VLASTNÍ, BEZ FINANČNÍ PODPORY

  • Společnost pro výzkum Mílova