Přátelství bez hranic

2017

Deset žáků ze Základní školy Přimda za doprovodu ředitelky školy Marcely Husákové a učitelky Jitky Petrusové navštívilo partnerskou Základní školu A. Sládkoviča ve Sliači. Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.

Žáci obou škol byli rozděleni do smíšených česko-slovenských dvojic, v nichž po celou dobu spolupracovali. První den si prohlédli celý areál školy, zahráli si zábavnou ekologickou hru, zasportovali si v tělocvičně a v tabletové učebně si vyzkoušeli zajímavé programy pro hodiny zeměpisu.

Po obědě se všichni přesunuli na vojenskou leteckou základnu, kde se děti dozvěděly několik informací o historii a úloze základny, o výcviku stíhacích letců, měly dokonce možnost vidět jeden stroj při vzletu.

Po návratu z exkurse žáci obou škol formou prezentace a videa představili svou vlast, region, město a školu.

Druhý den nás čekala prohlídka školní zahrady vybudované v projektu nazvaném „Záhrada, ktorá učí“, kde jsme společně zasadili strom přátelství (magnolii). V hodině regionální výchovy se naše děti seznámily s místními lidovými řemesly a vyrobily si z drátků jednoduchý přívěsek. V chemické laboratoři spolu s žáky 7. ročníku zkoumali vlastnosti některých látek a poté v hodině technických prací zapojovali elektrické obvody s pomocí stavebnice a programů na počítači.

Po obědě byla prohlídka města Sliač a také koupání v termálním koupališti Holidaypark Kováčová.

Třetí den jsme se společně vydali na trochu náročnější procházku – turistický výstup na Pustý hrad. Na vrcholku svítilo sluníčko, ale výhled do okolí nám překazila mlha. Po krátké prohlídce historického centra města Zvolen jsme se vrátili do školy, kde pro nás žáci 1. stupně připravili taneční a pěvecké vystoupení. Na závěr zhodnotily ředitelky obou škol celé setkání. Pak už si děti užívaly volné zábavy během hudebně-tanečního odpoledne.

Všem se toto přátelské setkání, za které patří dík koordinátoru projektového setkání Mgr. Róbertu Borbélymu, PhD., moc líbilo a žáci obou škol se těší, že se opět sejdou při aktivitách v rámci projektu WATER, jenž je financován z programu Erasmus+.

Slavnostní zahájení setkání ve Sliači

Přátelství bez hranic – prezentace

2018

Sliač (Slovensko), 15. – 19. října 2018

Šest žáků čtvrté třídy Základní školy Přimda se zúčastnilo vzdělávací aktivity ve Sliači. Jejich návštěva Slovenska se uskutečnila v rámci projektu Přátelství bez hranic, který je financován Plzeňským krajem.
Čtvrťáci se ve Sliači zúčastnili všech mimoškolních aktivit (výletů a exkursí), které byly připraveny pro jejich starší spolužáky (účastníky projektu WATER). Během školních aktivit měli svůj vlastní program. Účastnili se vyučovacích hodin spolu se svými slovenskými vrstevníky, navštívili i školní družinu, hráli společně vybíjenou atd.
Možnost zúčastnit se vzdělávací aktivity ve Sliači společně se staršími spolužáky byla pro čtvrťáky cennou zkušeností. Našli si nové kamarády a naučili se spolupracovat s vrstevníky v zahraničí.

2019

Přimda (Česká republika), 10. – 14. června 2019

Pět slovenských čtvrťáků se zúčastnilo vzdělávací aktivity na Přimdě v rámci projektu Přátelství bez hranic. Plnili stejné úkoly jako účastníci projektu WATER a byli úspěšní. Čeští a slovenští čtvrťáci vytvořili smíšené skupiny Žraloků a Delfínů, které se zapojily do hry Českým lesem s bobrem Přimdoslavem. Pouze ve středu, když jsme šli na Mílov, zůstali ve škole (z důvodu celkově velkého počtu žáků účastnících se mobility) a hráli společně hry.
Nebylo snadné připravit program tak, aby se jej mohli zúčastnit žáci tak rozdílného věku, ale byla to pro nás všechny velmi cenná zkušenost. A výsledky práce čtvrťáků byly pro všechny překvapením, protože byli skutečně schopni splnit stejné úkoly jako jejich starší spolužáci.

Mielżyn (Polsko), 14. – 18. října 2019

Šest žáků 5. třídy Základní školy v Přimdě navštívilo naši partnerskou školu v polském Mielżynu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.
Program setkání byl opravdu bohatý. Žáci navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází museum prvních Piastovců. Prohlédli si zde rekonstrukce dobových staveb, seznámili se s historií prvních Piastovců a Přemyslovců a z připravených dílů společně postavili základy středověké kaple.
Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva aquaparku Termy Maltańskie, kde si užili tamního vodního světa.
Další historicky zaměřený výlet vedl žáky do Grzybowa, kde stával ve středověku hrad. Prohlédli si hradiště, dozvěděli se něco o jeho historii a o životě ve středověku vůbec. Seznámili se také se středověkým způsobem boje a sami si vyzkoušeli lukostřelbu. Energii mohli vybít při veselých hrách, jakými bylo shazování dřevěných hranolků, „opilý rytíř“ nebo přetahovaná lanem.
Projektu WATER byly věnovány aktivity ve škole v Mielżynu. Žáci pracující na tomto projektu si nachystali ukázku toho, co se během dvouleté spolupráce naučili, a o své nové zkušenosti se podělili jak s mladšími žáky z vlastní školy, tak ze škol ve Witkowu a s naší českou skupinkou. Na celkem šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet pět různých pokusů s vodou a vyzdobit látkové tašky pomocí vosku a barev na textil.
Na setkání v Polsku si děti připravily i krátkou prezentaci, v níž představily samy sebe, naši školu a Českou republiku. Po celou dobu setkání využívali žáci obou škol ke komunikaci své mateřské jazyky – češtinu a polštinu. Uvědomili si, že sice ne všechna slova jsou stejná či podobná, ale že naše jazyky jsou si blízké a že se s kamarády v Polsku dobře dorozumí.
Naši žáci se zúčastnili tří vyučovacích hodin spolu se svými polskými kamarády. Při pracovních činnostech vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty vodní živočichy, při tělocviku si společně s kamarády zahráli několik veselých her a zkusili si také, jak vypadá hodina angličtiny v polské škole.
Týden utekl jako voda a my jsme se jen neradi loučili a odjížděli domů. Odvezli jsme si s sebou krásné zážitky, na které nikdy nezapomeneme.