Erasmus+

Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success

Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA219-014005

Naší škole se podařilo posunout v mezinárodní spolupráci za hranice eTwinningu, kdy žáci i učitelé pracují na projektech prostřednictvím internetu. Na jaře 2015 jsme podali žádost do programu Erasmus+ a tato žádost byla úspěšná. Na projektu nazvaném Culture and History without Borders – Success in Diversity, Diversity in Success (Kultura a historie bez hranic – Úspěch v rozdílnosti, rozdílnost v úspěchu) budeme po dva roky spolupracovat se školami ve slovenské Zubrohlavě, polském Mielżynu, italském Salernu a turecké Antakyi. Výstupy projektu sdílíme v eTwinningovém prostředí TwinSpace. Ceníme si toho, že děti mají možnost vycestovat do našich partnerských škol a osobně se poznat se svými zahraničními partnery, mohou reálně pracovat v mezinárodním týmu, což je pro ně obrovskou zkušeností pro budoucí život.

Projekt Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success navázal na spolupráci našich pěti škol na projektech uskutečněných ve školním roce 2014/15 (dvou eTwinningových – Kunst ohne Grenzen-Art without Borders, Cultural Heritage of my Country – a projektu Záložka do knihy).

Díky projektu mají žáci možnost seznámit se s historií a kulturou všech pěti partnerských zemí. V rámci různých exkursí poznávají dějiny a kulturu regionu, v němž žijí, z jednotlivých exkursí pak tvoří prezentace a videa, která následně umisťují do TwinSpace, aby se s nimi mohli seznámit i jejich kamarádi z partnerských škol. Kromě toho navštěvovali naši žáci v průběhu celého roku kulturně-historické dílny, které se konaly každé pondělí odpoledne po vyučování. V dílnách žáci vytvářeli různé historické modely, dekorační předměty, malovali obrázky aj. O účast v dílnách měli po celý rok velký zájem. Ti nejaktivnější se pak mohli zúčastnit i mezinárodních setkání žáků – dosud se uskutečnila tři z pěti (v italském Salernu, slovenské Zubrohlavě a polském Mielżynu). Během projektových setkání jsme např. ozdobili společný vánoční stromeček, napekli cukroví, vytvořili logo a hymnu projektu, sedmijazyčný slovníček, seznámili se s velikonočními tradicemi na Slovensku, naučili se čtyři polské národní tance,…). Žáci pracují obvykle ve skupinkách (během setkání všech pěti škol ve skupinách mezinárodních), a učí se tak vzájemné spolupráci, výjimečně i samostatně (např. při přípravě úvodních dopisů, v nichž se představili). Projekt bude trvat 26 měsíců, nyní jsme prakticky v jeho polovině.

Hlavním výstupem projektu bude projektová kronika sestávající z pěti částí: deníku projektu, knihy pověstí, zpěvníku, kuchařské knihy a sedmijazyčného slovníčku základních frází (v angličtině a němčině, které jsou komunikačními jazyky projektu, a dále v našich pěti národních jazycích). Veškeré výstupy projektu sdílíme v TwinSpace. 

Do projektu jsou zapojeni žáci 2. stupně školy, začleněn byl do řady vyučovacích předmětů (cizí jazyky, dějepis, pracovní činnosti,…).

Prezentace projektu

Projekt jsme představili spolužákům a rodičům při rodičovských schůzkách (18. listopadu 2015), během projektového Dne Evropy (9. května 2016), Dne cizí země (20. května 2016, „global village“ v rámci projektu Edison), na školní akademii (24. června 2016), jíž se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a další veřejnost, a během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy.

Odkaz na stránky Tachovského deníku, kde je rovněž zmínka o našem projektu: 

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/za-evropske-penize-do-sveta-20151012.html 

Prezentace našeho projektu během tzv. global village (v rámci projektu Edison):

     

Prezentace projektu na školní akademii:

 

Nástěnku z fotografiemi z projektů si mohli prohlédnout všichni návštěvníci školní akademie a také žáci a rodiče během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy: