Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success

Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA219-014005

Naší škole se podařilo posunout v mezinárodní spolupráci za hranice eTwinningu, kdy žáci i učitelé pracují na projektech prostřednictvím internetu. Na jaře 2015 jsme podali žádost do programu Erasmus+ a tato žádost byla úspěšná. Na projektu nazvaném Culture and History without Borders – Success in Diversity, Diversity in Success (Kultura a historie bez hranic – Úspěch v rozdílnosti, rozdílnost v úspěchu) jsme spolupracovali se školami ve slovenské Zubrohlavě, polském Mielżynu, italském Salernu a turecké Antakyi. Výstupy projektu sdílíme v eTwinningovém prostředí TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/9972/home). Ceníme si toho, že děti měly možnost vycestovat do našich partnerských škol a osobně se poznat se svými zahraničními partnery, mohly reálně pracovat v mezinárodním týmu, což je pro ně obrovskou zkušeností pro budoucí život.

Projekt Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success navázal na spolupráci našich pěti škol na projektech uskutečněných ve školním roce 2014/15 (dvou eTwinningových – Kunst ohne Grenzen-Art without Borders, Cultural Heritage of my Country – a projektu Záložka do knihy).

Díky projektu měli žáci možnost seznámit se s historií a kulturou všech pěti partnerských zemí. V rámci různých exkursí poznávaly dějiny a kulturu regionu, v němž žijí, z jednotlivých exkursí pak tvořily prezentace a videa, která následně umisťovaly do TwinSpace, aby se s nimi mohli seznámit i jejich kamarádi z partnerských škol. Kromě toho navštěvovali naši žáci v průběhu celého roku kulturně-historické dílny, které se konaly každé pondělí odpoledne po vyučování. V dílnách žáci vytvářeli různé historické modely, dekorační předměty, malovali obrázky aj. O účast v dílnách měli po celé dva roky velký zájem. Ti nejaktivnější se pak mohli zúčastnit i mezinárodních setkání žáků – v italském Salernu, slovenské Zubrohlavě, polském Mielżynu a dvakrát na Přimdě. Během projektových setkání jsme např. ozdobili společný vánoční stromeček, napekli cukroví, vytvořili logo a hymnu projektu, sedmijazyčný slovníček, seznámili se s velikonočními tradicemi na Slovensku, naučili se čtyři polské či turecké národní tance, prožili den v pravěku i středověku,…). Žáci pracovali obvykle ve skupinkách (během setkání všech pěti škol ve skupinách mezinárodních), a učili se tak vzájemné spolupráci, výjimečně i samostatně (např. při přípravě úvodních dopisů, v nichž se představili). Projekt trval 26 měsíců.

Hlavním výstupem projektu je projektová kronika sestávající z pěti částí: deníku projektu, knihy pověstí, zpěvníku, kuchařské knihy a sedmijazyčného slovníčku základních frází (v angličtině a němčině, které jsou komunikačními jazyky projektu, a dále v našich pěti národních jazycích). Veškeré výstupy projektu sdílíme v TwinSpace. 

Deník projektu

Kniha pověstí

Mezinárodní zpěvník

Mezinárodní kuchařka

Slovníček

Do projektu byli zapojeni žáci 2. stupně školy, začleněn byl do řady vyučovacích předmětů (cizí jazyky, dějepis, pracovní činnosti,…).

Prezentace projektu

Projekt jsme představili spolužákům a rodičům při rodičovských schůzkách (18. listopadu 2015), během projektového Dne Evropy (9. května 2016), Dne cizí země (20. května 2016, „global village“ v rámci projektu Edison), na školní akademii (24. června 2016), jíž se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a další veřejnost, a během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy.

Odkaz na stránky Tachovského deníku, kde je rovněž zmínka o našem projektu: 

http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/za-evropske-penize-do-sveta-20151012.html 

Prezentace našeho projektu během tzv. global village (v rámci projektu Edison):

     

Prezentace projektu na školní akademii:

 

Nástěnku z fotografiemi z projektů si mohli prohlédnout všichni návštěvníci školní akademie a také žáci a rodiče během slavnostního zakončení školního roku v tělocvičně školy: